Pasivna kuća

Centar Pasivna KućaPARTNER NAŠEG PREDUZEĆA – CPK ("Centar Pasivna Kuća"): CPK je udruženje pravnih i fizičkih lica osnovano 2009. u Novom Sadu, sa ciljem implementacije energetske efikasnosti u zgradarstvu. Članovi udruženja su arhitekte, projektanti, građevinske firme, proizvođači građevinskog materijala i drugi profesionalci koji se interesuju za pasivne kuće. CPK promoviše niskoenergetsku / pasivnu gradnju, edukuje, izdaje publikacije, podržava inovacije i sarađuje na međunarodnom nivou. Posebno ističemo saradnju koju CPK neguje sa "Passivhaus Institut" iz nemačkog grada Darmštata (Darmstadt) – grada u kojem je pre 30-ak godina "izmišljena" prva pasivna kuća u svetu.

Austrotherm d.o.o. je partner CPK u Srbiji. Saradnja naše dve kuće je veoma logična ako se zna da su proizvodi AUSTROTHERM-a pronašli svoju primenu u danas već desetinama hiljada objekata koji su širom Evrope izgrađeni kao niskoenergetske / pasivne kuće. Izgradnja ovakvih objekata je u Srbiji tek u povoju, ali smo sigurni da će u narednim godinama i u našoj zemlji ovakvi objekti biti sve brojniji. "Klikom" na baner plasiran desno od ovog teksta možete posetiti zvaničnu internet prezentaciju CPK.

Pasivna kuća predstavlja koncept budućnosti, iako je reč o tipu objekta koji se već poslednjih 15-ak godina gradi u razvijenim zemljama u svetu. Pasivne kuće su objekti koji su tako dobro termički izolovani, da u njima nema potrebe za postojanjem ikakvih grejnih tela, odnosno sistema za zagrevanje vazduha. Zbog toga se pasivne kuće odlikuju izuzetno niskom energetskom potrošnjom, pri čemu je boravak u njima, kako zimi tako i leti, veoma udoban i komforan.

Najvažnija obeležja pasivne kuće:

1. Izvanredna termička izolacija zidova, podova i krova 
2. Nepostojanje tzv. "hladnih mostova"
3. Kompaktnost vazduha u prostorijama
4. Komforno provetravanje (koje eliminiše potrebu za prirodnim provetravanjem) 

Energetski kriterijum za svrstavanje objekta u pasivnu kuću:
Maksimalna godišnja energetska potrošnja u kući mora biti ≤ 15 kWh/(m²a) – to odgovara otprilike 1,5 litru nafte po m² stambene površine za godinu dana.

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
Telesna toplota osoba koje borave u kući 

Standard pasivne kuće je baziran na postojanju sistema za odvod (korišćenog) i dovod (svežeg) vazduha, pri čemu taj sistem pri dovodu svežeg vazduha transportuje u unutrašnjost objekta neophodnu toplotu. Preostali minimalni gubici toplote (koji nastaju strujanjem vazduha) bivaju pritom kompenzovani kroz gotovo "besplatne", pasivne energetske doprinose.

Pasivni energetski doprinosi:

Sunčevo zračenje kroz prozore i ostale transparentne površine
Predaja toplote kroz veštačko osvetljenje i rad električnih uređaja u kući
Telesna toplota osoba koje borave u kući 

Zidna, podna i krovna izolacija u pasivnoj kući: 

Kao primer ćemo uzeti kuću koja ima podrumsku etažu, pri čemu se podrum ne koristi kao konstantan stambeni prostor:

Perimetarna termoizolacija (izolacija spoljnih podrumskih zidova) uz pomoć Austrotherm XPS P debljine 16cm
Termička izolacija ploče iznad podruma uz pomoć Austrotherm EPS A100 debljine 25cm 
Termička izolacija spoljnih fasadnih zidova uz pomoć Austrotherm EPS AF debljine 25cm, ili Austrotherm EPS AF PLUS debljine 20cm 
Idealnu krovnu izolaciju 

"Stolarija" (prozori i staklena vrata):

U pasivnoj kući i prozori kao i sva staklena vrata (naprimer od vrata od terase) moraju biti kvalitetniji nego u "obično" izolovanom objektu. Preporučujemo one sa troslojnim staklom.

Nepostojanje tzv. "hladnih mostova":

Ivice, uglovi, spojevi i otvori moraju se dobro izolovati kako bi se izbeglo nastajanje "hladnih mostova" tj. gubitka ili odvođenja toplote.

Kompaktan, dobro „zadihtovan“, tj. zaptiven objekt:
Pomoću konstrukcionih elemenata na spoju vrata (prozora) i zidova, stvara se dobro zaptiven objekat koji ne propušta spoljašnji vazduh. Na taj način se sprečava prolazak vazduha kroz eventualne pukotine i otvore.

Komforno provetravanje:

Cilj mu je da se štetne supstance i svi ostali atmosferski negativni uticaji na zdravlje čoveka održavaju u što manjoj meri.

Potrebno je obezediti priliv 30 m³ svežeg vazduha po času, za svaku osobu koja boravi u prostoru
Provetravanje obezbeđuje higijenski čist vazduh, a sa razmenjivačem toplote se štedi i energija 
Zanemarivo prisustvo prašine i zdravstvenog opterećenja kojeg vrši na čoveka
Sprečavanje prodora čestica vazduha iz spoljašnosti na koje su neki ljudi alergični
Razni neprijatni mirisi, uključujući i dim od cigareta bivaju "usisani" i ne šire se po čitavoj kući 
U kući nikada nema promaje

Pasivna kuća nije usko vezana za određeni stil ili način gradnje. Postoje pasivne kuće građene od masivnih zidova, drveta ili kao kombinacija ova dva načina gradnje. Čak i mnogi proizvođači montažnih objekata u Evropi u svojim programima nude pasivne kuće. Koncept pasivne kuće se međutim ne ograničava samo na novogradnju, već se može realizovati i kod sanacije starih objekata.

Troškovi izgradnje pasivne kuće su pre 15 godina bili znatno veći u poređenju sa troškovima izgradnje standardno termički izolovanog objekta. Sa razvojem tehnologije i sa pojavom naprednijih građevinskih komponenti, cena izgradnje pasivnih kuća je opala. S obzirom da su pasivne kuće predviđene kao objekti koji treba da traju između 50 i 100 godina, kao i na to da ubuduće cene energenata sasvim sigurno rasti (čak možda i drastično!) - nema ni najmanje sumnje da će ubuduće gradnja pasivnih kuća biti još isplativiji građevinski poduhvat nego što je ona to danas. Iako je i danas gradnja pasivnih kuća veoma "u trendu"... 


Downloads


Cenovnik
Prospekti

Kontakt


Vaša pitanja za nas
Kontakt osobe

News & Infos

U četvrtak, 11.5.2017. godine, drugu godinu zaredom, u Valjevu je održana sportska... 
Austrotherm i gosti na konferenciji u Beču
Naše preduzeće je u periodu 27/29.04.2017 vodilo... 
INFORMACIJA ZA JAVNOST – novo obeležavanje ploče Austrotherm XPS P
Počev od 16.01.2017. ploče Austrotherm XPS P su obeležene ... 
Decenija i po, za uspeh i po!
U četvrtak 21.04.2016, u beogradskom hotelu “Metropol Palace”, u... 
„Austrotherm International” u poslovnoj 2015. godini
Prethodna kalendarska godina je bila godina nastavka poslovne ekspanzije...