Istorijat

Kompanija Austrotherm je pionir u proizvodnji termoizolacionih materijala. Osnovana je 1953. godine od strane Oswald-a Nowotny-a koji je prvi počeo sa proizvodnjom stiropora. Od tada kompanija svoje poslovanje zasniva na politici konstantnog razvoja i inovacija. Danas, posle nešto više od pola veka, kompanija Austrotherm posluje u 11 zemalja sa ukupno 17 proizvodnih pogona.

1953: Oswald Nowotny započinje proizvodnju stiropora
Počeci datiraju unazad od 1953. godine kada je Oswald Nowotny, kao prvi preduzetnik u Austriji, počeo u Beču sa proizvodnjom stiropora. Oswald Nowotny se u početnoj fazi koncentrisao na primenu stiropora u području dekora, kao npr. na lutke ili na biste za izloge. Ekspandirani polistiren (EPS), kako je naziv za stiropor u „terminus tehnicus“, otkriven je godinu dana ranije od strane nemačkog hemijskog koncerna BASF iz Ludwigshafena.

1964: Fabrika EPS ploča u Purbachu
Stvarni tržišni potencijal stiropora nalazio se u njegovim izvanrednim toplotno-izolacionim svojstvima, koja su Nowotny-a ubrzo naveli na to da napravi proizvodno postrojenje za EPS ploče. U Purbachu, na Neusiedler jezeru, izgrađena je 1964. godine još jedna fabrika za te ploče sa kapacitetom preko 30.000m3 godišnje kako bi mogla da zadovolji rastuću potrošnju EPS-a do početka 80-tih godina.

1980: Friedrich Schmid preuzima firmu Nowotny
Godine 1980. rukovodeći suvlasnik kamenoloma i krečane u Wopfingu, Friedrich Schmid, kupuje firmu Nowotny. U to vreme prouzrokovani talas poskupljenja energenata, učinio je štednju energije „zakonom“ tog vremena, posebno kada je u pitanju toplotna izolacija. Nowotnyjeve EPS ploče su zbog izvanrednih karakteristika bile brzo prihvaćene od strane domaćih građevinskih privrednika kao izolacioni materijal visoke vrednosti, tako da su već dve godine nakon preuzimanja firme od strane Freidricha Schmida proizvodni kapaciteti morali biti prošireni.

1982: Preuzimanje fabrike EPS-a u Pinkafeld-u
Neophodno proširivanje kapaciteta uspelo je firmi Nowotny „jednim udarcem“, i to preuzimanjem proizvodnje stiropora dipl. ing. Wiesera, koji se nalazio u Pinkafeldu. Sa obe proizvodne lokacije u mestima Purbach i Pinkafeld ukupni kapacitet proizvodnje EPS-a se popeo na 150.00m³ na godišnjem nivou.

1988: Plasman EPS-a porastao na 126.000 m3, nova strategija budućnosti
Krajem 1988. godine firma Nowotny je uspela da proširi plasman EPS na ukupno 126.000m³ godišnje na oba proizvodna mesta. Međunarodni tehnološki trendovi i tržišta koja su se sve brže menjala zahtevala su novu strategiju preduzeća okrenutu ka budućnosti. Strategija je obuhvatala dve odrednice - inovacije na području izolacionih materijala i ekspanziju na novim tržištima.

1991: Fabrika EPS-a u Mađarkoj, Austrotherm Györ (Đer)
Godine 1991. Austrotherm Györ „kćerka“ firme Nowotny, preuzela je fabriku u mađarskom gradu Györu. Od tada Austrotherm proizvodi visokokvalitetne EPS izolacione ploče za mađarsko tržište, uz primenu sirovina zapadnoevropskog porekla. Godišnji kapacitet se 1991. godine kretao na oko 100.000m3 i od tada se kontantno povećava.

1991: Izolacioni materijali Nowotny – jedini XPS proizvođač u Austriji
Za postizanje visoko postavljenih ciljeva, preduzeće je investiralo za dve godine oko 4 miliona evra i opremilo sedište u Pinkafeldu modernim proizvodnim postrojenjem koje se bazira na vakumskoj tehnologiji i koje omogućava proširenje kapaciteta. U Purbachu je u proleće 1991. započela proizvodnja ekstrudiranog polistirena - skraćeno nazvanog XPS. Do tog trenutka XPS su u Austriji uglavnom prodavali hemijski koncern BASF koji je ovladao tržištem, kao i američki Dow Chemical. Proizvodna tehnologija je bila strogo čuvana u tajnosti. Obimni istraživački radovi i izmene na proizvodnom postrojenju u Purbachu na kraju su doveli do cilja - „pink“ Thermopan XPS ploče. Nowotny je time postao jedini XPS proizvođač u Austriji.

1993: Izolacioni materijal Nowotny dobija burgerlandski štit sa grbom
U okviru 40-godišnjeg jubileja firme, oblasni starešina Stix je preduzeću uručio burgerlandski oblasni štit sa grbom.

1993: Joint Venture u Poljskoj - Austrotherm Ozwiecim preuzima pogon
U leto 1993. firmi Nowotny je uspelo da se udruži (u obliku joint venture) sa poljskim proizvođačem EPS sirovina Zaklady Chemiczne Oswiecim i trgovačkom kućom Ciech-Stromil u Oswiecimu, gornja Šlezija. Sa investicijom od 1,6 miliona evra sagrađeno je moderno proizvodno postrojenje za proizvodnju EPS-a pod imenom Austrotherm, a po uzoru na Pinkafeld. Godišnji kapacitet proizvodnje postavljen je na 200.000m3. Sedište, locirano tačno 40 kilometara od Katovica (Poljska), pokriva područje koje obuhvata 4 miliona stanovnika.

1994: Izolacioni materijali Nowotny postaju Austrotherm
Kako bi se širom Evrope obezbedio jedinstven nastup na tržištu, preduzeće za izolacione materijale Nowotny se od 1994. brendira i u Austriji kao Austrotherm GmbH.

1995: Nova XPS-fabrika u Purbachu, državni grb za Austrotherm
Početkom leta 1995. godine pušta se u pogon novo XPS proizvodno postrojenje u fabrici Purbach. Godišnji kapacitet se kreće oko 130.000m3. Austrotherm time postaje i važan privredni faktor za strukturno slabe regione Purbach i Pinkafeld. Dana 2. oktobra 1995. godine, na jednoj svečanosti, predsednik burgerlandske privredne komore Franz Kröpfl, dodeljuje Austrotherm-u državni grb Republike Austrije za izvanredan kvalitet proizvoda kao i za zasluge za austrijsku privredu. Austrotherm je 1995. godine postigao, sa ukupno 160 saradnika, godišnji obrt od okruglo 32,7 miliona evra.

1997: EPS-fabrika u Slovačkoj počinje sa proizvodnjom
Početkom novembra 1997. godine i treća Austrotherm-ova fabrika izvan Austrije pušta se u pogon. Na severnom obronku grada Bratislave sagrađeno je visoko moderno EPS proizvodno postrojenje (godišnjeg kapaciteta od 200.000m3). Reč je o investiciji od 2,18 miliona evra.
   
1998: sertifikat ISO 9001 u rekordnom vremenu
Austrotherm je 27. maja 1998. godine dobio od ÖQS-a priželjkivani ISO 9001 sertifikat, kao jedan od prvih proizvođača izolacionih materijala Austrije, potpuno u skladu sa filozofijom kvaliteta koju ova kompanija zastupa. U veoma kratkom roku su ispunjeni svi zahtevi i pripremne radnje propisane od strane ÖQS-a. Kupci mogu imati apsolutno poverenje u Austrotherm-ove proizvode, kao i u sistem kvaliteta i servisa koji odgovaraju standardima kompanije orijentisane ka budućnosti.

1999: Druga po redu EPS-fabrika u Poljskoj
U mestu Skiemiewce (između gradova Varšave i Lođa) u julu 1999. godine puštena je u pogon druga poljska EPS fabrika sa investicijom od 2,18 miliona evra. Austrotherm time dospeva među tri najveća proizvođača izolacionih materijala u Poljskoj.

1999: Austrotherm uspeva prodor sa CO2-penušavim XPS izolacionim pločama
Vrhunskim dostignućima Austrotherm-ovih inženjera postignuto je da se u augustu 1999. godine plasira na tržište nova generacija izolacionih ploča. Primenom vazduha kao sadržine ćelije, najnoviji „AUSTROTHERM TOP“ sada odgovara svim ekološkim zahtevima. Oko 20,35 miliona evra bilo je u prethodnim godinama invenstirano u pojedinačna austrijska XPS proizvodna postrojenja. Veliki deo investicija obuhvatao je istraživanja, razvojnu tehnologiju i ekološki učinak. Izdatak se isplatio: TOP generacija raspolaže odličnim karakteristikama toplotnog zagrevanja, maksimalnom opteretivošću, neosetljivošću na vlagu i potpuno odgovara (sa vazduhom kao glavnim sadržajem ćelije) ekološkim standardima austrijske zajednice „Klimatska unija Austrije“. Zahvaljujući ovakvim izuzetnim učincima sprečilo se premeštanje proizvodnog sedišta osigurano je 50 radnih mesta u Burgerlandu. Pri tome je udeo izvoza „pink“ izolacionih ploča 1999. godine iznosio tačno 60%.

1999: Joint Venture sa koreanskim proizvođačem penastih folija Joongbo
Austrotherm je sa južnokorejskim proizvođačem polietilenskih penastih materijala Joongbo Chemical Ind.Co.Ltd. osnovao „kćerku“ firmu Korplast PE-Produktions und VertriebsGmbH sa sedištem u Pinkafeldu. Ovim je Austrotherm, koji u Korplastu ima 51% učešća, postavio kamen temeljac za obuhvatanje poslovnog polja za penaste folije, koje mogu da budu korišćene kako na polju pakovanja, tako i kao zvučna odnosno termička izolacija u građevinarstvu.

1999: Peter Schmid drugi poslovni rukovodilac
Petar Schmid je od 1993. godine u kompaniji, a od 1996. prokurista-punomoćnik. Za člana borda direktora u kompaniji određen je 1999. godine. On je odgovoran za područje EDV, organizaciju, razvoj proizvoda, kao i za austrijska proizvodna sedišta u Purbachu i Pinkafeldu. Ferdinand Kuehbacher, koji je od 1990. godine direktor kompanije Austrotherm i dalje je nadležan za područja izvoza, razvojnu strategiju, prodaju, kao i proizvodna sedišta u Poljskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

1999: Početak proizvodnje u Rumuniji
Austrotherm 1999. godine otpočinje sa pripajanjem rumunskog tržišta. U septembru se pušta u pogon novoizgrađena EPS-fabrika u Bukureštu. Ovim Austrotherm počinje da posluje na perspektivnom tržištu koje sa 23 miliona stanovnika nudi veliki potencijal rasta. Nova EPS-fabrika, sa investicijom od 3,63 miliona evra, sagrađena je na severnoj granici grada Bukurešta, na industrijskom području. Kapacitet joj je 400.000m3 termoizolacionih materijala godišnje i zapošljava 20 saradnika.

2001: Austrotherm Poljska 100% pod "austrijskom zastavom" 
Austrotherm GmbH preuzeo je 1. februara 2001. godine preostalih 55% od Joint Venture osnovanog 1993. u Poljskoj, u kome je Chemiczna Dworja učestvovala sa 50% i Handelhaus Ciech sa 5%. Zajedničko preduzeće, koje u Oswiecimu vodi jedno EPS proizvodno prostrojenje prema austrijskom uzorku, sada je 100% “kćerka” firma Austrotherm GmbH, sa sedištem u Waldegg/Wopfing (Austrija).

2001: Ekspanzija u Mađarskoj, druga EPS-fabrika počinje sa radom
U Gyöngyö (80 km severoistočno od Budimpešte) puštena je u aprilu u pogon druga po redu mađarska EPS fabrika Austrotherm grupacije. Nova fabrika izolacionih ploča izgrađena je uz pomoć investije od 3,27 miliona evra, na prostoru od 26.000m2 i zapošljava 20 saradnika. U Gyöngyös se sada nalazi najmodernija fabrika čitave grupacije čiji se godišnji kapacitet kreće na oko 600.000m3 EPS-a. Sa EPS fabrikom u Györu, Austrotherm u Mađarskoj raspolaće ukupnim godišnjim kapacitetom od 1.000.000m3. Proširenje kapaciteta omogućava, pored snabdevanja cele istočne Mađarske, takođe i izvoz u Ukrajinu i istočnu Slovačku.

2001: Austrotherm preuzima Korplast sa svih 100%
Austrotherm GmbH, jedan od vodećih proizvođača polistirol tvrdih penastih materijala u Austriji, preuzeo je 1. septembra 2001. godine preostale deonice firme Korplast GmbH u obliku zajedničkog ulaganja koji je osnovan 1999. godine. U pomenutom zajedničkom ulaganju je južnokorejski Joongbo Chemical Ind. Co. Ltd./Seoul učestvovao sa 40%.

2003: EPS-fabrika u Srbiji
U avgustu 2003. godine otvorena je nova, veoma moderna EPS fabrika u Valjevu, 80km jugozapadno od Beograda. Nova fabrika izgrađena je uz investiciju od 3,5 miliona evra, u industrijskoj zoni na 12.000m² i opremljena je najnovijom proizvodnom tehnologijom „Made in Austria“. Ova EPS fabrika predviđena je za godišnji kapacitet od 400.000 m3 i u završnoj fazi izgradnje zapošljavaće 40 saradnika.

2003: Odlikovanje časti za pionire izolacionih materijala
Vlasnik Austrotherm-a Friedrich Schmid dobio je povodom 50-godišnjeg jubileja firme Austrotherm odlikovanje časti pokrajine Burgenland.

2004: Izgradnja EPS-fabrike u Bugarskoj
2004. godine je i u Bugarskoj započeta izgradnja fabrike za proizvodnju izolacionih materijala od ekspandiranog polistirena (EPS-a). I ova fabrika je opremljena proizvodnom tehnologijom "Made in Austria". Celokupna investicija iznosi 3,5 miliona evra. EPS fabrika predviđena je za godišnji kapacitet od 400.000m3. Austrotherm nije nepoznanica u Bugarskoj. Naš nastup na bugarskom tržištu otpočeo je još 1996. godine, uz pomoć sestrinske kompanije Baumit (sa sedištem u Elin Pelinu). Naši izolacioni proizvodi su od 1996. na bugarsko tržište stizali direktno iz naših fabričkih postrojenja u Austriji i Rumuniji. 

2005: EPS-fabrika i XPS-fabrika u Srbiji
Dostizanjem liderske pozicije na tržištu Srbije preuzimaju se konkurentski pogoni firme „Delta matic“ u Nišu (fabrika za proizvodnju XPS-a i EPS-a) i Srbobranu (fabrika za proizvodnju EPS-a). Austrotherm d.o.o. postaje „udarna igla“ koncerna sa 3 geografski idealno raspoređene fabrike u Srbiji. Preuzimanjem ovih pogona Austrotherm d.o.o postaje jedini proizvođač XPS-a u Srbiji.

2006: Druga po redu EPS-fabrika u Rumuniji
U junu 2006. godine otvorena je druga po redu EPS fabrika u Rumuniji (severoistočna Rumunija, grad Horia). Lokacija ove fabrike je izuzetno povoljna za izvoz materijala na tržišta Ukrajine i Moldavije.

2008: XPS-fabrika u Rumuniji
S obzirom na narasle porebe tržišta za XPS-om, Austrotherm se odlučuje da otvori svoju treću po redu fabriku za proizvodnju ekstrudiranog polistirena. 

2008: EPS-fabrika u Bosni i Hercegovini
Austrotherm je još 2007. godine počeo da posluje na ovom tržištu oslanjajući se na uvoz termoizolacionih materijala iz Austrije i Srbije. U aprilu 2008. godine, na krajnjem severozapadu zemlje, u gradu Bihaću je puštena u pogon fabrika za proizvodnju ekspandiranog polistirena (EPS-a). Reč je o investiciji vrednoj 5 miliona eura.

2008: Prva Austrotherm-ova fabrika u Aziji (Turska)
Austrotherm je 2008. godine otvorio fabriku za proizvodnju EPS-a u Turskoj (Istanbul). Na ovu investiciju od 5 miliona evra kompanija se odlučila s obzirom da je reč o velikom i mnogoljudnom tržištu, gde samo grad Istanbul ima 15 miliona stanovnika.

2008: Treća po redu fabrika EPS-a u Mađarskoj
U oktobru 2008. godine otvara se treća po redu fabrika EPS-a u Mađarskoj (grad Szekszard). Nova fabrika izgrađena je uz investiciju od 5 miliona evra i opremljena je najnovijom tehnologijom. Godišnji kapacitet fabrike iznosi 400.000m2.

2009: Preuzimanje 100%-tnog vlasništva nad "ćerkom"-kompanijom u Slovačkoj
Austrotherm pojačava svoje aktivnosti u Slovačkoj i do ovog trenutka zajednička kompanija Austrotherm-a i sestrinske kompanije Murexin postaje u ovoj zemllji kompanija sa 100% vlasništva Austrotherm-a.  

2010: Nove investicije u EPS-fabrici u Pinkafeld-u i XPS-fabrici u Purbach-u (Austrija)
U 2010. godini prodaja proizvoda Austrotherm EPS AF PLUS se povećala za 23% u Austriji. To je iniciralo investiciju od 3,2 miliona evra u proizvodni pogon za proizvodnju sivih Austrotherm EPS ploča, koje u poslednje vreme sve više dobijaju na značaju. U isto vreme se investira suma od 4,5 miliona evra u proširenje proizvodnih kapaciteta u XPS-fabrici u Purbach-u, pre svega zbog povećane potrebe za proizvodnjom ploča Austrotherm XPS 50 i Austrotherm XPS 70 (koje su otporne na izuzetno visoka pritisna opterećenja).

2010: Osnivanje "ćerke"-kompanije u Hrvatskoj
U Zagrebu se osniva kompanija koja će uvoziti i na tržištu Hrvatske prodavati proizvode Austrotherm-a nastale u fabrikama u Austriji, BiH i Srbiji.  

2011: Odlikovanje austrijskom Austrotherm GmbH za inovacije  
Naša "majka"-kompanija u Austriji je odlikovana nagradom pokrajine Burgenland za pronalazak "KlebeAnker Duplex". Reč je o posebnom ankeru koji se koristi za pričvršćivanje fasadnih termoizolacionih ploča u tzv. "WDVS"- (nemačka skraćenica), odnosno "demit"-sistemu na konstruktivne spoljne zidove građevinskog objekta. Nagrada je kompaniji dodeljena u kategoriji "velikih preduzeća".


Downloads


Cenovnik

ProspektiKontakt


Vaša pitanja za nas

Kontakt osobeNews & Infos

U četvrtak, 11.5.2017. godine, drugu godinu zaredom, u Valjevu je održana sportska... 
Austrotherm i gosti na konferenciji u Beču
Naše preduzeće je u periodu 27/29.04.2017 vodilo... 
INFORMACIJA ZA JAVNOST – novo obeležavanje ploče Austrotherm XPS P
Počev od 16.01.2017. ploče Austrotherm XPS P su obeležene ... 
Decenija i po, za uspeh i po!
U četvrtak 21.04.2016, u beogradskom hotelu “Metropol Palace”, u... 
„Austrotherm International” u poslovnoj 2015. godini
Prethodna kalendarska godina je bila godina nastavka poslovne ekspanzije...