Izolacija kosog krova

Otprilike 20% - 25% svih energetskih gubitaka u jednom građevinskom, termički neizolovanom objektu "otpada" na gubitke energije kroz krovnu konstrukciju. Kosi krovovi imaju nagib od 15° do 45°. Kvalitetna termička izolacija kosog (strmog) krova sprečava velike energetske gubitke, tj. gubitke toplote koja "dolazi" iz potkrovlja građevinskog objekta. Kada je u pitanju termička izolacija kosog (strmog) krova, Austrotherm nudi više rešenja koja podrazumevaju primenu EPS-a (ekspandiranog polistirena, tj. "stiropora").

Kosi krovovi se mogu termički izolovati na dva načina - sa unutrašnje strane (između krovnih rogova) i sa spoljašnje strane (iznad krovnih rogova), a najbolje je da učinite i jedno i drugo.

U Srbiji je uobičajeno da se kosi krov termički izoluje sa unutrašnje strane, ali je ova druga metoda u Evropi veoma rasprostranjena.


Downloads
Kontakt
News & Infos

U četvrtak, 11.5.2017. godine, drugu godinu zaredom, u Valjevu je održana sportska... 
Austrotherm i gosti na konferenciji u Beču
Naše preduzeće je u periodu 27/29.04.2017 vodilo... 
INFORMACIJA ZA JAVNOST – novo obeležavanje ploče Austrotherm XPS P
Počev od 16.01.2017. ploče Austrotherm XPS P su obeležene ... 
Decenija i po, za uspeh i po!
U četvrtak 21.04.2016, u beogradskom hotelu “Metropol Palace”, u... 
„Austrotherm International” u poslovnoj 2015. godini
Prethodna kalendarska godina je bila godina nastavka poslovne ekspanzije...