Uslovi korišćenja sajta

Saglasnost sa uslovima korišćenja
Korišćenjem ovog sajta potvrđujete svoju saglasnost sa dole navedenim uslovima korišćenja. Mi zadržavamo pravo da uslove korišćenja s vremena na vreme menjamo, tj. aktuelizujemo. Molimo Vas da uslove korišćenja proveravate s vremena na vreme, zbog eventualnih promena. 

Zaštita ličnih podataka
Svi lični podaci dobijeni Vašim korišćenjem ovog internet sajta Austrotherm d.o.o. biće učitani u našoj internoj bazi podataka i biće korišćeni isključivo za naše obraćanje Vama - za prosleđivanje informacija o našem preduzeću, našim proizvodima i o našim uslugama. Austrotherm d.o.o. Vam garantuje da će Vaše lične podatke brižljivo čuvati i koristiti, shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Copyright
Sva prava su zadržana. Svi tekstovi, fotografije, audio- i video-fajlovi su vlasništvo grupacije Austrotherm i ne smeju se neovlašćeno kopirati i distribuirati. Svako prikazivanje sadržaja ili dela sadržaja sajta izvan ovog domena je, bez dozvole grupacije Austrotherm, striktno zabranjeno. Sem toga, pojedini sadržaji na nekim stranicama grupacije Austrotherm podležu i "Copyright" vezanim za treća lica.  

Odgovornost
Ovaj sajt je pravljen sa velikom dozom brižljivosti i odgovornosti. Ipak, Austrotherm d.o.o. ne može da garantuje nepostojanje bilo kakvih grešaka, tj. potpunu tačnost svake pojedinačne informacije koja je ovde plasirana. Austrotherm d.o.o. stoga isključuje svaku svoju odgovornost za bilo kakvu štetu koja direktno ili indirektno nastane posetiocu-korisniku ovog sajta, ukoliko se naravno ne radi o nameri ili grubom nemaru Austrotherm d.o.o. 

Austrotherm d.o.o. nije odgovoran za sadržaje eksternih linkova koji su plasirani na ovom sajtu.   


Downloads


Cenovnik

ProspektiKontakt


Vaša pitanja za nas

Kontakt osobeNews & Infos

U četvrtak, 11.5.2017. godine, drugu godinu zaredom, u Valjevu je održana sportska... 
Austrotherm i gosti na konferenciji u Beču
Naše preduzeće je u periodu 27/29.04.2017 vodilo... 
INFORMACIJA ZA JAVNOST – novo obeležavanje ploče Austrotherm XPS P
Počev od 16.01.2017. ploče Austrotherm XPS P su obeležene ... 
Decenija i po, za uspeh i po!
U četvrtak 21.04.2016, u beogradskom hotelu “Metropol Palace”, u... 
„Austrotherm International” u poslovnoj 2015. godini
Prethodna kalendarska godina je bila godina nastavka poslovne ekspanzije...