Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Prodaja proizvoda marke “Murexin” ubuduće preko Austrotherm d.o.o.

Rukovodstvo koncerna „Schmid Industrie Holding“ (SIH) je sredinom januara 2013. donelo stratešku odluku kojom se menja način poslovanja 2 srpske kompanije u sastavu koncerna – Austrotherm d.o.o. i Murexin d.o.o. 

 

Ta strateška odluka obuhvata sledeće konkretne mere:

  • novi generalni direktor Murexin d.o.o. je g-din Dragomir Ilić, dugogodišnji generalni direktor Austrotherm d.o.o, koji će sada objediniti funkcije u obe kompanije
  • prodaja i distribucija proizvoda marke „Murexin“ će se ubuduće u Srbiji (uključujući Kosovo i Metohiju), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji sprovoditi preko kompanije Austrotherm d.o.o.
  • kompanija Murexin d.o.o. će do kraja januara 2013. napustiti dosadašnje poslovne prostorije u Beogradu
  • kompanija Murexin d.o.o. za sada zadržava svoj skladišteni prostor u Subotištu
  • deo dosadašnjeg personala kompanije Murexin d.o.o. će nastaviti obavljanje svog dosadašnjeg posla, pri čemu će osobe čija je priroda posla vezana za kancelarijski prostor biti stacionirane u prostorijama Austrotherm d.o.o – kancelarija za marketinško-tehničku podršku (Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd; Tel: +381 / 11 / 2369 280, Fax: +381 / 11 / 2369 281)    
  • osobe koje su do kraja 2012. godine bile zaposlene u Murexin d.o.o, a koje će u 2013. godini nastaviti sa obavljanjem svoje dosadašnje delatnosti su:
Siniša Cvetković (Dipl. Ecc.) – rukovodilac nabavke i opreme mob. tel. +381 / 64 / 64 17 999
Aleksandar Stojisavljević (Ing.) – produkt menadžer mob. tel. +381 / 64 / 11 67 888
Jovan Frank – menadžer prodaje mob. tel. +381 / 64 / 64 30 968
Bojan Igić – menadžer prodaje mob. tel. +381 / 64 / 64 44 660
Olivera Jevtić (Dipl. Ing.) – finansije i računovodstvo mob. tel. +381 / 64 / 64 30 967
Zorica Čugalj Stojanović - sekretarijat mob. tel. +381 / 64 / 48 90 551
Aleksandar Vasić – šef magacina (Subotište) mob. tel. +381 / 64 / 64 12 413
Dejan Petrović – magacioner (Subotište)  
Saša Nikolić – demonstrator mob. tel. +381 / 64 / 64 17 998
  • celokupan dosadašnji personal Austrotherm d.o.o. koji se bavi prodajnom delatnošću i koji je prezentovan ovde Austrotherm - kontakt osobe nastavlja i u 2013. godini sa obavljanjem svoje delatnosti, pri čemu će se ubuduće baviti ne samo prodajom proizvoda marke “Austrotherm”, već i onih marke “Murexin”.

 

 

“Schmid Industrie Holding” (SIH) na ovaj način, usmeravajući prodaju proizvoda marke “Murexin” ka kompaniji Austrotherm d.o.o, objedinjuje dva snažna brenda (“AUSTROTHERM” & “MUREXIN”) i istovremeno omogućava kupcima jedan jedinstveni kontakt (Austrotherm d.o.o.) za široku paletu proizvoda koja sada obuhvata ne samo različite vrste termoizolacionih materijala, već i sve ostale komponente fasadnog termoizolacionog sistema pod imenom “Energy Saving System” (fasadne lepkove, armaturne mrežice, podloge, fasadne maltere i fasadne boje), proizvode za polaganje keramike, parketa i drugih podnih obloga (lepkove, mase za fugovanje i nivelaciju, premaze itd.), kao i mnoštvo proizvoda koji se svrstavaju u oblast “građevinska tehnika”.

Celokupna paleta proizvoda marke „Murexin“ je prezentovana na internet stranici www.murexin.rs.