Tehnička podrška

Kancelarija za marketinško-tehničku podršku

Sava Milošević, master inženjer arhitekture

konsultant za tehnička pitanja (primena i ugradnja proizvoda)

tel: +381 (0)11 23 69 283

mob. tel: +381 (0)64 82 34 714

sava.milosevic@austrotherm.rs

Aleksandar Stojisavljević, inž. građ.

konsultant za tehnička pitanja (primena i ugradnja proizvoda)

tel: +381 (0)11 65 55 925

mob. tel: +381 (0)64 11 67 888

aleksandar.stojisavljevic@austrotherm.rs