Završni radovi

Završni radovi na fasadi

Austrotherm d.o.o. u Srbiji još od 2013. godine na tržištu nudi kompletan fasadni termoizolacioni sistem, a ne samo kvalitetnu fasadnu termoizolaciju. Na ovaj način je naša kuća postala prva u okviru cele grupacije „Austrotherm International“ (čine je 11 nacionalnih kompanija širom Evrope) koja se odvažila na jedan ovakav korak.

Fasadni termoizolacioni sistem o kojem mi ovde govorimo je tzv. „demit-sistem“, ili ono što se u Austriji ili Nemačkoj označava skraćenicom "WDVS" . Ova skraćenica označava pojam "Wärmedämmvebundsystem", ili u slobodnom prevodu "uvezani sistem toplotne / termičke izolacije". Njega čine razni materijali u sistemu. Osim termoizolacije (Austrotherm d.o.o. nudi EPS-ekspandirani polistiren tj. stiropor, zatim EPS AF – fasadni stiropor sa primesama grafita, a za betonske zidne površine nudimo XPS-ekstrudirani polistiren) tu su još:

 • lepak za termoizolaciju
 • armaturna mrežica
 • glet masa
 • podloga za fasadu
 • završni fasadni sloj (fasadni malter ili fasadna boja)

"WDVS" ima puno prednosti:

 • Izraženi osećaj ugodnosti boravka u objektu, s obzirom na temperaturu na unutrašnjoj strani fasadnog zida koja iznosi oko 20° C ("topao zid")
 • Velika ušteda energije kroz primenu Austrotherm EPS AF, odnosno enormna ušteda energije uz primenu Austrotherm EPS AF PLUS
 • Veliki i slobodan izbor debljine termoizolacije koju vlasnik objekta želi da ugradi - od 5cm pa sve do 30cm - pri čemu mi u Srbiji preporučujemo debljinu od min. 12cm (ukoliko koristite Austrotherm EPS AF)
  (NAPOMENA: Pogledajte rubriku u "Info-zona" koja govori o našoj kampanji u Srbiji)
 • Sprečavaju se temperaturne oscilacije i razne vrste napona u fasadnom zidu 
 • "WDVS" predstavlja jednostavnu i ekonomičnu metodu ne samo u novogradnji, nego i kada je u pitanju termička sanacija objekta, dakle naknadna ugradnja termoizolacije na fasadne zidove jednog još od ranije postojećeg (i termički neizolovanog) objekta. Šta više, to je često i jedina efikasna metoda ako su se na fasadnom zidu pojavile npr. pukotine. 

Termički izolovana fasada - profesionalna ugradnja u novogradnji i prilikom sanacije (renoviranja)

 • Ušteda troškova grejanja (zimi), ali i troškova hlađenja (leti)
 • Stvaranje prijatne klime za život i rad
 • Manja debljina konstruktivnog dela zida
 • Dobitak korisnog prostora u objektu od ca. 4 m²
 • Jednostavna i laka obrada

"WDVS" u novogradnji

1. zidani zid
2. od ranije postojeći malter
3. lepak (npr. Austrotherm FIX, TOP ili STAR)
4. Austrotherm EPS AF / AF PLUS

"WDVS" kod sanacije (renoviranja)

5. tiplovi
6. lepak (npr. Austrotherm FIX, TOP ili STAR)
7. fasadna podloga Murexin Energy Primer
8. završni fasadni malter (npr. Austrotherm Supra ili Murexin Energy BRILLIANT, CRYSTAL ili FURIOSO)

Uputstva za obradu / ugradnju:

 • Podloga mora biti čvrsta, suva, čista, nosiva, ali i ravna - bez rupa i bez ispupčenja.
 • Nanošenje i ugradnja bilo koje komponente sistema se ne treba obavljati pri spoljnim temperaturama ispod +5 °C, kao i pri izloženosti fasade jakom sunčevom zračenju.
 • Ukoliko nakon postavljanja stiropora prođu 2 sedmice (ili više) a armaturna mrežica još uvek nije ugrađena, onda se pre ugradnje armaturne mrežice stiroporne ploče moraju istrugati.
 • Na spojevima striropornih ploča se ne sme dozvoliti "prodor" lepka ka spolja, s obzirom da bi u tom slučaju nastali tzv. "hladni mostovi" koji umanjuju termoizolacioni efekat izolovanog zida.


1. „Murexin“ početni profil (iste debljine kao debljina termoizolacije koja se ugrađuje) fiksirati tiplom.

2. Murexin-lepak naneti na ploču Austrotherm EPS AF (ili na Austrotherm EPS AF PLUS, kao na fotografiji) - kako tačkasto (3 "pogače" unutar ploče), tako i po obodu (u širini od 4-5cm).

3. Nakon lepljenja stiropornih ploča naneti novi sloj Murexin lepka i u njega utisnuti armaturnu Murexin-mrežicu, pri čemu se pojedinačne mrežice po širini moraju preklapati min. 10 cm.

4. Nanošenje tankog fasadnog maltera (npr. Murexin Energy Supra, Briliant ili Furioso) i struktuiranje površinskog sloja.