Komponente fasadnog sistema

Austrotherm d.o.o. je od januara 2013. godine postalo specifično preduzeće u okviru grupacije „Austrotherm International“. Ta posebnost se od tada ogleda u tome što naša srpska kompanija ne proizvodi i ne prodaje samo termoizolacione proizvode, kako je to slučaj sa svim našim sestrinskim kompanijama širom Evrope. Uz kvalitetnu i prepoznatljivu termoizolaciju na bazi EPS-a i XPS-a, mi nudimo i ostale komponente fasadnog termoizolacionog sistema, pod brendom „AUSTROTHERM“, pa smo na taj način u situaciji da tržištu Srbije i okolnih zemalja ponudimo i sistemska rešenja kada su u pitanju fasade. 

Komponente fasadnog termoizolacionog sistema su:

Ovaj sistem je dopunjen uvoznim proizvodima sestrinske kompanije „MUREXIN“, a to su predpremaz, kao i sledeći završni pastozni malteri i boje: