1. februara otvoreno predstavništvo u Beogradu

Austrotherm je 01.02.2006. u Beogradu otvorio svoje predstavništvo, tj. kancelariju za tehničko-marketinšku podršku. Usluge ove kancelarije namenjene su pre svega investitorima i projektantima u građevinarstvu, kao i izvođačima građevinskih radova koji sada na jednom mestu mogu da dobiju sve stručne informacije vezane za tehničke karakteristike Austrotherm-ovih proizvoda i za njihovu ugradnju.

Kancelarija istovremeno obavlja i sve marketinške delatnosti naše kompanije usmerene kako ka partnerima (trgovcima građevinskih materijala sa kojima sarađujemo), tako i ka eksternim preduzećima i institucijama.

Adresa Austrotherm-ove beogradske kancelarije za tehničko-marketinšku podršku je:

Austrotherm d.o.o.
kancelarija za tehničko-marketinšku podršku
Bulevar Mihajla Pupina 10v/I, apartman br. 408
SCG - 11070 Novi Beograd
Tel/Fax: 011/ 311 13 56; 313 24 86
Email: office-beograd@austrotherm.rs