Impresum

Za sadržaj ove internet stranice odgovoran je:
Austrotherm d.o.o.
SRB-14000 Valjevo
Mirka Obradovića bb
Tel:  +381 (0)14 29 13 10
Fax: +381 (0)14 29 13 13
Email: officesymbolaustrothermpunktrs

PIB (poreski identifikacioni broj): SR101494608

Matični broj: 17300105

Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragomir Ilić, generalni direktor

Poslovna banka / broj tekućeg računa:
RAIFFEISEN BANK / 265-1100310002000-63
UNICREDIT BANK / 170-0000301203510-65
ČAČANSKA BANKA / 155-22222-80

Urednik internet stranice:
Vladimir Ćujić (master inž. građ.), direktor marketinga