Podrum

Termička izolacija temelja / temeljne ploče

Da bi objekat uspešno zaštitili od hladnoće, preporučujemo ugradnju našeg Austrotherm XPS TOP 30 svuda tamo gde objekat dolazi u kontakt sa hladnom zemljom – dakle pre svega u području temelja objekta.

U području temelja postoje brojne mogućnosti za stvaranje nepovoljnih "toplotnih mostova", pa je i stoga izuzetno važno adekvatno termički izolovati temelj.

Maksimalni dozvoljeni koeficijenti prolaza toplote ("Umax") su i u Srbiji od 2011. definisani veoma rigorozno sa Umax = 0,30 W/(m²K) u novogradnji, odnosno sa Umax = 0,40 W/(m²K) pri sanaciji. To važi za standardno termički izolovane objekte, pri čemu se za niskoenergetske kuće preporučuje debljina termoizolacije od min. 10 cm, dok kod pasivnih kuća ona iznosi min. 20cm. 

Za posebne (specifične) zahteve, naša kuća nudi i proizvode Austrotherm XPS TOP 50, odnosno Austrotherm XPS TOP 70 koji se odlikuju još većom otpornošću na pritisak (18 t/m2, odnosno čak 25 t/m2!), kao i još boljom (nižom) vrednošću koeficijenta toplotne provodljivosti. Ovi proizvodi još od 2010. godine nastaju i u Srbiji, u našoj XPS-fabrici u Nišu.

Predstavljamo vam skice sa mogućnostima termičke izolacije podruma kako temeljne ploče, tako i trakastog temelja - u zavisnosti od toga da li objekat ima ili nema podrumsku etažu:

Termoizolacija & oplata: Austrotherm termoizolacioni sistem za temelje

Kolege iz centrale naše grupacije koja se nalazi u Austriji su na tamošnje tržište plasirali sistem za termičku izolaciju temelja koji ujedno predstavlja i oplatni sistem koji odgovara najstrožijim kriterijuma kada je u pitanju otpornost na pritisna opterećenja, kao i na upijanje vlage. Sistem je koncipiran za temelje i temeljne ploče stambenih, ali i industrijskih objekata, parking garaža itd. Posebna pažnja je poklonjena kvalitetnom zaptivanju vlage, tj. sprečavanju njenog prodiranja u podrumske prostorije, što se postiže normiranim povezivanjem horizontalne i vertikalne hidroizolacije. Na taj način se celokupan objekat postavlja u jedan termički omotač u kojem ne postoji opasnost od stvaranja štetnih „toplotnih mostova“.