Optimalna debljina fasadne termoizolacije

12cm je optimalna debljina!

Još 01.03.2009. je naše preduzeće pokrenulo široku kampanju u Srbiji, koja za cilj ima povećanje debljine fasadne termoizolacije u ovdašnjim objektima u izgradnji (ili sanaciji). U Srbiji se termin "fasadna petica" (postavljanje fasadne stiroporne termoizolacione ploče debljine d=5cm) dugi niz godina toliko "ustalio" u govornoj upotrebi da su najširi slojevi stanovništva taj termin počeli da smatraju idealnim rešenjem kada je u pitanju termička izolacija fasade. Istina je međutim potpuno drugačija. Srbija se nalazi u takvoj klimatskoj zoni u Evropi (zone II i III) da je debljina fasadne termoizolacije od samo 5cm sve samo ne optimalna! Sem toga, investicija u fasadnu termoizolaciju od d=5cm je sve samo ne najrentabilnija, što ćete se uveriti u sadržajima koji slede.

Vlada Republike Srbije je u leto 2011. usvojila Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada ("Službeni glasnik RS", 061/2011) koji će postati obavezujći u primeni od 30.09.2012. On utvrđuje maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote U [W/m2K] za različite konstruktivne delove građevinskog objekta, pa tako i za fasadni zid. Vrednosti su različito definisane za fasadne zidove objekata u novogradnji (Umax = 0,30) i za zidove objekata koji se termički saniraju (Umax = 0,40). Na osnovu ovog pravilnika i koeficijenata provodljivosti naših proizvoda, utvrdili smo da je d = 11cm min. debljina našeg "belog fasadnog stiropora" (Austrotherm EPS® AF) sa kojom se u novogradnji postiže Umax = 0,30. U našem posebno izrađenom prospektu ("Optimalna debljina fasadne termoizolacije") smo uporedili efekte sa primenom termoizolacije od d = 5cm (do sad najčešće ugrađivana debljina termoizolacije na fasadama u Srbiji) i one od d = 12cm ("prva" debljina u našoj serijskoj proizvodnji veća od potrebnih d = 11cm, sa kojom se, uz primenu našeg gore navednog artikla, postiže ono što pomenuti pravilnik zahteva).

Kao što ćete primetiti u već pomenutum prospektu, razlika u visini investicije u zavisnosti od toga da li je debljina izolacije na fasadi 5cm ili 12cm je toliko neznatna, da se samo po sebi nameće ono rešenje koje "bira" veću debljinu (12cm) fasadne izolacije. Ako tome dodamo podatak da je i geografski položaj Srbije i klimatske zone koje se nje "tiču" (II i III) takav da se u EU za te zone preporučuje debljina fasadne izolacije od 12cm, onda je jasno da se tih preporuka treba držati - tim pre jer Srbija već dugi niz godina ima kao strateški cilj približavanje i priključenje EU. 

Naša kampanja je bila i ostala "široka" u Srbiji - od proleća 2009. godine pa sve do današnjih dana. Izradili smo poseban 4-strani flajer (fotografija levo) posvećen ovoj kampanji, kao i zidni info-plakat (fotografija desno) kojim smo "opremili" sve naše partnere (trgovce građevinskim materijalima), tj. njihova stovarišta.

I u okviru ove kampanje, ali i potpuno nezavisno od nje, Austrotherm d.o.o. se konstantno trudi da svim zainteresovanima pojasni da termoizolacioni efekat naših proizvoda zavisi mnogo više od debljine ploče koja se ugrađuje, nego od kategorije stiropora. Naš proizvod  Austrotherm EPS AF je tzv. "fasadni stiropor", tj. primarna namena mu je adekvatna termička izolacija fasade. Mnogi ljudi greše pa umesto ovog našeg proizvoda na fasadu žele da postave neku od naših EPS-ploča veće specifične gustine ("tvrđi stiropor"). Time se samo izlažu većim troškovima, a ne postižu nikakav (ili gotovo nikakav) pozitivniji termoizolacioni efekat! Umesto biranja "tvrđih stiropora" (čija je adekvatna primena samo u podovima!), izaberite zato što veću debljinu našeg "fasadnog stiropora", pri čemu ćete već sa debljinom ploče od d=12cm "dostignuti" optimum. Naravno, ukoliko Vam mogućnosti dozvoljavaju, još bolje je ugrađivati na fasadu i veće debljine ploča os stiropora (14cm, 16cm itd...), a ove veće debljine su u zemljama EU već postale "svakodnevica", čak i u zemljama koje se nalaze u istoj klimatskoj zoni kao Srbija.

Austrotherm d.o.o. nudi na tržištu Srbije i fasadne termoizolacione stiroporne ploče koje su sive boje, koje su obogaćene primesama grafita - Austrotherm EPS AF PLUS. Ukoliko ovakvu jednu ploču debljine 10cm ugradite na Vašu fasadu, postići ćete istovetan termoizolacioni efekat kao da ste koristili Austrotherm EPS AF ("beli fasadni stiropor") debljine d=12cm. Razlog za to je činjenica da grafit (prisutan u "sivom fasadnom stiroporu") sprečava gubitak energije usled zračenja, pa pošto je taj gubitak kroz zračenje definisan otprilike kao 20% ukupnog gubitka energije (kojeg imamo i kroz termoizolacioni proizvod) - za isto toliko procenata je zapravo Austrotherm EPS AF PLUS (grafitni stiropor) bolji "termoizolator" od Austrotherm EPS AF.