„Austrotherm International“ uspešno savladava poslovna iskušenja prouzrokovana pandemijom virusa COVID-19

Godina 2020. je ostavila, a i i dalje ostavlja dubok trag na svetsku privredu, jer je recesija izazvana pandemijom takva da će svetskoj privredi trebati više godina da se vrati na nivo pre pandemije. Naravno da su razne privredne grane na različite načine pogođene pandemijom „COVID-19“, a bez ikakve sumnje su najviše pogođeni sektori turizma, hotelijerstva i ugostiteljskih usluga.

Kada je u pitanju naša privredna grana (proizvodnja građevinskih, termoizolacionih materijala), stepen pretrpljene štete je, globalno gledano, sigurno manji nego što je to slučaj u prethodno pomenutim granama svetske privrede, ali se mora znati da svaka privredna kriza znači i smanjenje volumena građevinskih investicija i izvođačkih radova.

Ipak, naša grupacija „Austrotherm International“ je kalendarsku  2020. godinu, s obzirom na okolonosti koje su je pratile, završila prilično uspešno:

AUSTROTHERM INTERNATIONAL 

Promet grupacije u 2020. godini:
343.000.000 € (nekonsolidovano, na dan 31.12.2020.)
(-3 % u odnosu na 2019. godinu – 351.000.000 €)

Broj zaposlenih u grupaciji u 2020. godini:
1.100 ljudi (± 0% u odnosu na 2019. godinu – takođe 1.100 ljudi)

Broj proizvodnih lokacija i preduzeća u grupaciji:
23 proizvodne lokacije u 11 evropskih država *)
(Austrija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Turska)

*) Distribucija proizvoda iz fabrika „Austrotherm International“ se obavlja i u dodatnih 15-ak evropskih država u kojima ne postoje niti naša  fabrička postrojenja, niti nacionalne kompanije unutar grupacije. Takve države su na dole priloženoj karti Evrope označene ružičastom bojom.

„Austrotherm International“ je grupacija unutar austrijskog koncerna „Schmid Industrie Holding“ (SIH), u potpunom je privatnom vlasništvu porodice Schmid, a okuplja razne grupacije koje se uglavnom bave proizvodnjom najrazličitijih građevinskih materijala:

SCHMID INDUSTRIE HOLDING 

Promet koncerna u 2020. godini:
1.930.000.000 €
(+3 % u odnosu na 2019. godinu – 1.880.000.000 €)

Broj zaposlenih u koncernu u 2018. godini:
6.500 ljudi (+ 3% u odnosu na 2019. godinu – 6.300 ljudi)

Broj preduzeća u koncernu:
preko 100 preduzeća u 25 država u svetu