„Belgrade Waterfront“ („Beograd na vodi“)

Trenutno jedan od najvećih građevinskih projekata u fazi izvođenja u čitavoj jugoistočnoj Evropi.

„Beograd na vodi“ će po okončanju radova predstavljati stambeno-poslovni kompleks na svetskom nivou i najveću šoping destinaciju na čitavom Balkanu.

Nosilac projekta je kompanija „EAGLE HILLS“, koja je sa pojektima urbanog razvoja aktivna na tri svetska kontinenta – u Evropi, Aziji i Africi.

Detaljno predstavljanje projekta i nosioca projekta: https://www.belgradewaterfront.com/sr   

  • Ukupna vrednost projekta: 3.000.000.000 US $ (tri milijarde američkih dolara)
  • Bruto građevinska površina: 1.800.000 m²
  • Broj stambenih jedinica: 6.000
  • Broj stanovnika: 14.000
  • Bruto površina poslovnog prostora: 250.000 m²
  • Broj hotela: 8
  • Broj apartmana: 165
  • Dužina pešačke i staze za bicikle: 1.800 m

Srpski Austrotherm d.o.o. je sa svojim proizvodima uveliko prisutan na ovom grandioznom projektu. Naš direktan partner je kompanija „LEVER INŽENJERING“ (www.lever.rs), u svojstvu podizvođača kompanije „ENERGOPROJEKT“. 

Naši isporučeni proizvodi na „Belgrade Waterfront“ („update“ april 2018.):

Austrotherm EPS AF u granulama – (ravni krovovi, formiranje sloja za pad)
Austrotherm XPS (d = od 2cm do 12cm) – (podovi, perimetarna izolacija, ravni krovovi)

Galerija