Zid

Fasadna termoizolacija

Mi u Srbiji nudimo 2 varijante fasadnog stiropora - Austrotherm EPS AF (fasadni stiropor bele boje) i još "moderniji" Austrotherm EPS AF PLUS (fasadni stiropor sa primesama grafita koje stiroporu daju sivu boju). Oba ova artikla poseduju odlične vrednosti koeficijenta toplotne provodljivosti (pri čemu je sivi stiropor za nekih 20% bolji termoizolator od belog stiropora, što će reći da se npr. istovetan termoizolacioni efekat postiže sa pločom Austrotherm EPS AF, debljine 12cm i pločom Austrotherm EPS AF PLUS, debljine 10cm) i predstavljaju idealna rešenja za termičku izolaciju fasade vašeg objekta, bilo da je reč o takozvanoj "demit fasadi" (termoizolacioni sistem sa više komponenata) ili o nekom drugom fasadnom sistemu.

Istovremeno se ne sme smetnuti sa uma da je fasada jednog objekta ta koja objekat značajno štiti od mnogih spoljnih klimatskih uticaja, kao i da ona umnogome utiče na estetski izgled samog objekta. Fasada daje i jednu individualnu "notu" objektu, a govori mnogo i o ukusu vlasnika objekta. Iz svega nabrojanog se da zaključiti da izolacija fasade predstavlja zaštitu objekta u pravom smislu te reči. To važi i kada su u pitanju standardno termički izolovani objekti, a kamoli kada je reč o tzv. niskoenergetskim i pasivnim kućama (kod kojih je debljina termoizolacionog sloja na fasadi, ali i ne samo na fasadi, višestruko veća nego kod standardno termički izolovanog objekta).  

VAŽNA NAPOMENA: Često se u svakodnevnim kontaktima sa kupcima i korisnicima naših proizvoda susrećemo sa pitanjima da li je možda još bolje, ako kupcu novac nije problem, da se na fasadu postavlja neki od tvrđih (tzv. „podnih“) stiropora kao što su Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120, ili čak Austrotherm EPS A150? Naš odgovor se uvek svodi na to da je, ako već novac nije problem, uvek bolje investirati u veću debljinu fasadnog stiropora nego li u kupovinu i ugradnju tvrđih stiropora na fasadi. Ovo „bolje“ shvatite kao ekonomičnije i svrsishodnije rešenje. U razvijenim zemljama Evrope su ljudi uveliko edukovani na ovu temu, platežno su svakako sposobniji nego li ljudi na našim prostorima, tako da u Evropi uopšte nije retkost da objekat ima fasadnu termoizolaciju debljine 15, 20, pa i 25cm – čak i onda kada je reč o državama sa istovetnom klimom kao što je ona koja vlada u Srbiji i u njenom okruženju.