Termoizolacioni efekat sa viškom vrednosti

Proračun viška vrednosti uz primenu Austrotherm EPS AF PLUS

Termoizolacioni materijal Austrotherm EPS AF PLUS (grafitni stiropor) postiže i do 23% bolji termoizolacioni efekat nego li obični “beli” stiropor, štedeći energiju praktično “na svakom uglu i na svakom kraju” građevinskog objekta na kome pronalazi svoju primenu.

Vaše prednosti

Identičan učinak – identična cena

Ploča Austrotherm AF PLUS debljine 14cm ima isti termoizolacioni efekat kao ploča „belog“ fasadnog stiropora (Austrotherm EPS AF) debljine 18cm. To znači da primenom prve ploče štedite 4cm debljine termoizolacije.

Uži potprozornici

Primenom „sive“ fasadne termoizolacione možete postaviti uže potprozornike (od aluminijuma ili kamena). To vam za oko 10% snižava troškove za iste.

Kraći tiplovi

Čak i pri tiplovanju tokom radova na termičkoj sanaciji fasade, primenom tanjih termoizolacionih ploča štedite novac, jer tanje ploče zahtevaju primenu kraćih tiplova.

Sanacija krova nije neophodna

Ukoliko krov „izlazi“ 20cm ispred ravni zida, a primenjujete 14cm debelu “sivu” fasadnu termoizolacionu ploče, imate dovoljno preostalog prostora (6cm) da ponovo koristite sve od ranije postojeće priključke. Ukoliko biste koristili „belu“ fasadnu termoizolacionu ploču debljine 18cm, ne biste imali dovoljno prostora i morali biste kompletan krov da sanirate.

Više stambenog prostora – veća korisna površina

Svaki cm² prostora je bitan i vredan. U jednoj porodičnoj, dvospratnoj kući debljina termoizolacije od 14 cm, u poređenju sa onom debljine 18cm, povećava stambenu korisnu površinu za oko 4 m² - pri identičnom termoizolacionom efektu!

Više svetlosti: Neka sunce izvoli unutra!

Primenom „sive“, tanje termoizolacione ploče Austrotherm EPS AF PLUS unutar prozorskog okna, povećava se mogući ugao upada sunčeve svetlosti, pri čemu na najprirodniji način dolazi do boljeg osvetljenja prostorija u objektu.

Relevantni proizvodi