Zid

Termoizolacija spoljašnjeg podrumskog zida (perimetarna termoizolacija)

Perimetarna izolacija predstavlja izolaciju spoljnog podrumskog zida - sa spoljašnje strane. Na taj način se redukuju gubici toplote iz podruma, bez obzira da li je reč o podrumskim prostorijama koje se zagrevaju, ili o onima koje se ne zagrevaju. Perimetarna izolacija bi trebalo uvek da bude postavljena, kako npr. pri eventualnoj kasnijoj promeni namene podruma (recimo pri pretvaranju podruma ili makar jednog njegovog dela u sobu za goste, ili u saunu, ili u hobi-prostoriju itd.) ne bi morali da se obavljaju dodatni radovi na iskopu zemlje i na naknadnom postavljanju izolacije, čime se ukupni troškovi svake prenamene podrumskih prostorija bitno umanjuju. Nikada ne znate da li će vam i kad će vam podrumske prostorije možda zatrebati i u neke druge svrhe, a ne samo kao prostor za skladištenje. Inače, pojam "perimetar" se vezuje za sve građevinske delove jednog objekta koji su u direktnom kontaktu sa zemljom.

Prednosti perimetarne izolacije sa Austrotherm XPS:

  • visok termoizolacioni efekat - ušteda energetskih troškova i zaštita životne sredine
  • sprečavanje "oticanja" toplote iz podrumskih prostorija = prijatniji osećaj pri dužem boravku u tim prostorijama
  • sprečava se nastajanje tzv. "toplotnih mostova" u području temelja, ali i podrumske ploče (ploče iznad podruma)
  • Austrotherm XPS je termoizolacioni materijal koji uliva sigurnost jer ne upija vlagu (vodu) i podnosi velika pritisna opterećenja 

Ugradnja perimetarne izolacije

Ukoliko je reč o standardno termički izolovanom objektu, preporučujemo debljinu termoizolacije (Austrotherm XPS) od 8cm. Ukoliko gradite tzv. "niskoenergetsku kuću", onda vam je potrebna debljina termoizolacije od minimum 10cm. Jednokomponentni lepak (na bazi bitumena ili veštačkih suspstanci) se tačkasto nanosi na ploče Austrotherm XPS, koje se potom lepe direktno na još ranije postavljen hidroizolacioni sloj. Preporučujemo primenu ploča sa "falcom" (obrada ivica kao stepenasti rez), kao i "smaknuto" postavljanje dva susedna reda ploča. Naknadno zatrpavanje zemljom nikada ne treba obavljati odjednom, već to treba raditi u fazama, sa nanosima zemlje u slojevima visine oko 30cm, pri čemu svaki takav nanos zemlje treba potom "utabati" pre nego što usledi sledeći nanos.

Maksimalni dozvoljeni koeficijenti prolaza toplote ("Umax") u Srbiji, kad je u pitanju perimetarna izolacija, iznose Umax = 0,35 W/(m²K) u novogradnji, odnosno Umax = 0,50 W/(m²K) pri sanaciji. Za objekte tzv. "niske energetske potrošnje" potrebna je debljina izolacionog sloja Austrotherm XPS od minimum 100 mm.