Crna Gora: Program energetske efikasnosti u javnim zgradama

U susednoj Crnoj Gori se energetskoj efikasnosti poklanja puno pažnje. Skupština Crne Gore je 16.12.2014. usvojila Zakon o efikasnom korišćenju energije, koji je objavljen u “Službenom listu Crne Gore” br. 57/2014 (od 26.12.2014.) i br. 3/2015 (ispravka od 21.01.2015.).

Tokom 2014. godine, dakle i pre usvajanja gore pomenutog Zakona, u Crnoj Gori su zaživeli mnogi programi / projekti posvećeni energetskoj efikasnosti. Jedan od njih, onaj koji nas kao proizvođače građevinskih termoizolacionih materijala posebno interesuje, je onaj kojeg realizuje Ministartstvo ekonomije (sektor za energetsku efikasnost) Vlade Crne Gore, u saradnji sa nemačkom razvojnom bankom „KfW“ (Kreditanstalt für Wiederaufbau), a koji se zove Program energetske efikasnosti u javnim zgradama.

Austrotherm d.o.o. se u prošloj 2014. veoma angažovao, a to angažovanje će se nastaviti i u ovoj 2015. godini, u programu energetske sanacije škola i studentskih domova širom Crne Gore, za koji je Vlada Crne Gore izdvojila finansijska sredstva u visini od 13.000.000 €. Termoizolacioni proizvodi marke „Austrotherm“, ali i lepkovi za stiropor i fasadne podloge marke „Murexin“ (prodaju i distribuciju ovih proizvoda sestrinske kuće vrši Austrotherm d.o.o. u regionu), našli su ili će tek naći svoju primenu u ukupno 8 obrazovnih institucija i u 1 studentskom domu u Crnoj Gori:

 • 4 osnovne škole (Nikšić)
 • 3 osnovne škole (Berane, Herceg Novi i Ulcinj)
 • 1 srednja škola - gimnazija (Ulcinj)
 • 1 studentski dom (Kotor)

U ovim objektima su ugrađeni, ili će biti ugrađeni, naši sledeći proizvodi:

 • Austrotherm EPS AF (fasadni stiropor), debljine d = 10cm - 15cm
 • Austrotherm XPS P (za područje sokle), d = 5cm
 • Austrotherm EPS A100 (pravljenje nagiba na konstrukciji ravnih krovova), d = 8cm
 • Murexin Energy Fix (lepak za stiropor)
 • Murexin Energy Textile (armaturna mrežica)
 • Murexin Energy Top (lepak i glet masa)
 • Murexin Energy Primer (podloga za fasadu)

Partner naše kuće u termičkoj sanaciji svih ovih objekata je kompanija JV Roaming Nikšić, koja je direktna ugovorna strana (generalni izvođač) sa Sektorom za energetsku efikasnost Ministarstve ekonomije Vlade Crne Gore. Reč je o “multi” kompaniji (čine je Roaming d.o.o / LD Gradnja d.o.o / Ening d.o.o / Ramel d.o.o – sve iz Nikšića) koja se bavi ne samo građevinskim konsaltingom i izvođačkim radovima, već ima i sopstvene pogone za proizvodnju visokokvalitetne građevinske stolarije (prozori i vrata).

Pogledajte promotivni video klip posvećen energetskoj sanaciji OŠ “Braća Ribar” u Nikšiću: