Austrotherm d.o.o. više ne atestira svoje proizvode!

Naša kuća je navikla svoje partnere / kupce da svake dve godine u Srbiji eksterno ispituje kvalitet svojih proizvoda u “IMS”-u (Institut za ispitivanje materijala Srbije a.d.). To smo činili još od 2001. godine, kada su se termoizolacioni proizvodi marke “Austrotherm”, tada još iz uvoza, po prvi put našli na teritoriji tadašnje SR Jugoslavije. Ta praksa je, uslovljena sve vreme važećom nacionalnom pravnom regulativom, trajala sve do kraja 2022. godine.

Nakon toga se desilo ono što je detaljno opisano u našem dopisu kojeg smo u 14.2.2024, u formi cirkularnog pisma, poslali svim našim poslovnim partnerima u zemlji. Koristimo ovu priliku da sa sadržajem tog dopisa upoznamo i sve druge posetioce naše internet stranice:    

OBAVEŠTENJE

Izmenjena nacionalna regulativa u vezi sa plasmanom termoizolacionih proizvoda na tržište Republike Srbije

Poštovani,

Zakonom o građevinskim proizvodima u RS („Sl. glasnik RS“, br. 83/2018), kao i Uredbom (EU) br. 305/2011 Evropskog parlamenta i Saveta o utvrđivanju usklađenih uslova za plasman građevinskih proizvoda, uređuju se uslovi za stavljanje na tržište i činjenje dostupnim na tržištu građevinskih proizvoda. Nekadašnji domaći standard SRPS G.C7.202 i u njemu definisan „Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolaione materijale“ su povučeni, odnosno proglašeni su za nevažeće.

Austrotherm d.o.o. proizvodi u Srbiji svoje proizvode shodno evropskoj normi EN 13163 (proizvodi od ekspandiranog polistirena – EPS), odnosno EN 13164 (proizvodi od ekstrudiranog polistirena – XPS). U procesu usklađivanja nacionalne i evropske regulative, tj. implementacije evropskih standarda, nastao je spisak srpskih standarda kojima su preuzeti evropski harmonizovani standardi, koji se primenjuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevinski proizvodi. Na tom spisku se nalaze i srpski standardi SRPS EN 13163:2015 i SRPS EN 13164:2015. Oni se primenjuju u Republici Srbiji počev od 1.1.2023.

U Uredbi (EU) br. 305/2011 je definisan način sticanja CE znaka za proizvode, kao i neophodan sadržaj „Deklaracije o performansama“ koje proizvod mora da poseduje.

Austrotherm d.o.o. je ispitao svoje proizvode (EPS / XPS) u akreditovanim laboratorijama i poseduje CE znak za svaki od njih. Deklaracije o performansama za naše EPS- i XPS-proizvode su javno prezentovane na našoj internet stranici www.austrotherm.rs, u rubrici „Download“. Na taj način je Austrotherm d.o.o. ispunio sve zakonske obaveze za nesmetani plasman svojih proizvoda na tržište Republike Srbije, kao uostalom i u inostranstvo.

S poštovanjem
Dragomir Ilić
Generalni direktor