„Austrotherm International“ odoleo izazovima pandemije virusa COVID-19 i nastavio sa ubrzanim rastom

Godina 2022. je godina u kojoj je svet izašao iz planetarne pandemije izazvane virusom COVID-19. Recesija je zahvatila mnoge privredne grane i branše, a delimično i našu – industriju građevinskih materijala. To, srećom, ne važi i za našu grupaciju „Austrotherm International“, koja posluje u okviru austrijskog koncerna „Schmid Industrie Holding“ (SIH). Uspeli smo kao grupacija i u prethodnoj kalendarskoj godini da zabeležimo značajan privredni rast, što se jasno uočava iz dole predstavljenih poslovnih cifara.

AUSTROTHERM INTERNATIONAL 

Promet grupacije u 2022. godini:
627.000.000 € (+21% u odnosu na 2021.)

Broj zaposlenih u grupaciji u 2022. godini:
1.400 ljudi (+17% u odnosu na 2021.)

Broj proizvodnih lokacija i preduzeća u grupaciji:
26 proizvodnih lokacija u 12 evropskih država *)
(Austrija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Češka, Srbija, Turska)

*) Distribucija proizvoda iz fabrika „Austrotherm International“ se obavlja i u dodatnih 15-ak evropskih država u kojima ne postoje niti naša  fabrička postrojenja, niti nacionalne kompanije unutar grupacije. Takve države su na dole priloženoj karti Evrope označene ružičastom bojom.

„Austrotherm International“ je grupacija unutar austrijskog koncerna „Schmid Industrie Holding“ (SIH), u potpunom je privatnom vlasništvu porodice Schmid, a okuplja razne grupacije koje se uglavnom bave proizvodnjom najrazličitijih građevinskih materijala:

SCHMID INDUSTRIE HOLDING 

Promet koncerna u 2022. godini:
2.600.000.000 € (+18% u odnosu na 2021.)

Broj zaposlenih u koncernu u 2022. godini:
6.900 ljudi (+6% u odnosu na 2021.)

Broj preduzeća u koncernu:
preko 100 preduzeća u 25 država u svetu