Smanjite energetske troškove

U poslednje vreme se i u srpskoj javnosti sve češće pominje termin "energetska efikasnost". On podrazumeva ekonomičan način korišćenja i potrošnje energije, a samim tim i umanjenje energetskih troškova. Mere energetske efikasnosti nije teško sprovesti uz prethodne investicije (između ostalog i investiciju u kvalitetniju termoizolaciju), pri čemu se povraćaj uloženih sredstava ostvaruje u relativno kratkom periodu. Sve što nakon povraćaja investicije sledi je "čista" ušteda, s obzirom na bitno umanjene troškove od tad, pa ubuduće. Nabavka i ugradnja kvalitetnih termoizolacionih materijala u građevinski objekat je nezaobilazna mera za ostvarenje energetske efikasnosti. Ukoliko ste investitor objekta u novogradnji, Vi ćete, svesni važnosti termoizolacije, već tokom gradnje Vaš objekat "ušuškati" na adekvatan način. Međutim, i ako ste vlasnik nekog starijeg objekta kojeg želite da sanirate, da adaptirate - ni tad nije kasno da o energetskoj efikasnosti povedete računa, sa aspekta termoizolovanosti Vašeg objekta.

Uzmimo za slikovit primer adaptaciju stare i oronule fasade: Naknadna ugradnja termoizolacije prilikom sanacije fasade (ukoliko prethodno fasada nije uopšte bila termički izolovana) će samo za nekih 25%-35% uvećati Vaše troškove adaptacije, u poređenju sa "polusanacijom" fasade (bez ugradnje termoizolacije). A šta za to neznatno povećanje investicije dobijate, objasnićemo na jednom "rečitom" primeru iz Austrije:

Ukoliko jednu prosečnu porodičnu kuću u Austriji, veličine 130 m2, izolujete tako da to odgovara minimalnim tehničkim standardima po austrijskim normama, grejni troškovi će za 1 kalendarsku godinu iznositi oko 1.400 EUR. Ukoliko vam taj "propisani minimum stepena termoizolovanosti" nije dovoljan, nego želite optimalnu termoizolaciju Vaše kuće (npr. sa termoizolacionim materijalima marke "Austrotherm") - godišnji grejni troškovi će se prepoloviti, iznosiće samo 700 EUR! Period amortizacije uloženih sredstava u dodatnu termoizolaciju iznosi od 8 do 10 godina, i to samo ako niste stanovnik države koja donira i pospešuje gradnju kvalitetno termički izolovanih objekata. Austrija međutim jeste zemlja koja takvu gradnju donira, pa će stanovnik i "graditelj" u Austriji, uz donaciju države, amortizovati svoju investiciju za najviše 2 godine!!! To praktično znači da će on već od 3. godine (nakon investicije u termoizolaciju) godišnje raspolagati sa novčanim "viškom" od 700 EUR.

Dakle već od 3. godine pa nadalje - takav privatni građevinski investitor će svake naredne godine imati "unapred plaćen" jedan lep, dodatni godišnji odmor. Ili, ako nije neko ko rado i redovno ide na godišnji odmor - on će posle 15 godina moći sa tim ušteđenim novcem da kupi solidan automobil, ili pak vrhunsku kuhinjsku opremu u svom domu! Interesantno, zar ne?