Podovi i ploče

Izolacija međuspratne ploče

Neizolovane ploče (podovi) su "zaslužni" za velike toplotne gubitke i za neprijatan osećaj da određene prostorije u stambenom ili poslovnom prostoru nikada nisu dovoljno tople.

Optimalna zvučna izolacija od udarne buke

Buka predstavlja veliko opterećenje kako za ljudsko zdravlje, tako i za čovekovo okruženje. Mi imamo rešenje za zvučnu izolaciju od one vrste buke koja je prouzrokovana mehaničkim uticajima (udarima). Naša elastificirana stiroporna ploča Austrotherm EPS T650 se pokazala kao kvalitetni artikal čijom se ugradnjom u podne konstrukcije u značajnoj meri redukuje buka koja dolazi iz susednih objekata, sa susednih etaža.

Sem toga, ove ploče istovremeno poseduju i termoizolaciona svojstva koja istina nisu tolika kao ona koje poseduju naše "klasične" termoizolacione ploče (npr. Austrotherm EPS A100, Austrotherm EPS A120 ili Austrotherm EPS A150), ali kao dodatni „termoizolatori" itekako obavljaju svoju ulogu.

Sa našim pločama za zvučnu izolaciju od udarne buke (koja se ugrađuje u podne konstrukcije) postižete zapravo 3 bitne prednosti:

  • stvarate u objektu kvalitetnu zaštitu od udarne buke
  • ostvarujete izvesno (manje, ali ne i zanemarujuće!) umanjenje vazdušne buke
  • ostvarujete i dodatni termoizolacioni efekat


Primeri primene

Austrotherm EPS® T650 ispod "plivajućeg poda":

1. "plivajući pod" (estrih-košuljica)
2. PE-folija
3. Austrotherm EPS T650 
4. Austrotherm PE-ivična traka
5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
6. armirana betonska ploča
7. Austrotherm XPS P ("oplata" rubova međuspratne ploče)
8. Austrotherm EPS AF (fasadna termoizolaciona ploča)

Optimalno rešenje za zvučnu izolaciju međuspratnih ploča od udarne buke predstavlja naša stiroporna ploča Austrotherm EPS T650. Iznad zvučne izolacije se postavlja i termoizolaciona ploča Austrotherm EPS A100, debljine 2-3cm. Pritom, sve instalacije i cevi koje se ugrađuju u međuspratnu ploču se postavljaju upravo između termoizolacione ploče i ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke.

Austrotherm EPS T650 u sistemu podnog grejanja:

1. završna podna obloga (parket, tepih itd.)
2. "zagrejani" estrih
3. PE folija
4. Austrotherm EPS T650 
5. Austrotherm EPS A100 (podna termoizolaciona ploča)
6. PE folija
7. sitan pesak
8. armirana betonska ploča
9. malter
10. Austrotherm PE-ivična traka 

Austrotherm-ove ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke u potpunosti ispunjavaju zahteve i prilikom postavljanja sistema podnog grejanja u međuspratnu ploču. I u ovom slučaju preporučujemo kombinaciju naše ploče za zvučnu izolaciju od udarne buke sa našom termoizolacionom pločom, tj. ugradnju i jedne i druge. I u prethodnom ("plivajući pod"), a i u ovom primeru preporučujemo obaveznu ugradnju Austrotherm-ovih polietilenskih (PE) ivičnih traka na spojevima zidova i poda. Njihova funkcija je da spreče nastajanje tzv. "zvučnog mosta" (prenošenja zvuka iz jedne u drugu prostoriju), a njihova minimalna debljina treba da iznosi 10mm. 

Obrada i ugradnja - jednostavno u 5 koraka

1. Priprema površine međuspratne ploče

Na ploči izrađenoj u grubim radovima treba da se, pre početka radova na postavljanju zvučne izolacije od udarne buke, temeljno odstrane sve nečistoće. Betonski delovi koji štrče, armaturno gvožđe, kao i ostaci maltera moraju biti uklonjeni. Ukoliko je potrebno, može se naneti sloj sitnog peska, a preporučujemo i ugradnju termoizolacione ploče Austrotherm EPS A100 (kao ravnajući sloj).

Time se dobija mogućnost da se sve instalacije postave između termoizolacione (Austrotherm EPS® A100) i zvučno-izolacione (Austrotherm EPS® T650) ploče. Preporučujemo i postavljanje Austrotherm PE (polietilenske) folije - direktno na betonsku međuspratnu ploču, radi sprečavanja eventualnog prodora vlage.

2. Postavljanje ivičnih traka

Austrotherm PE ivične trake postaviti duž svih spojeva zidova i ploče.

Napomena: Austrotherm-ova PE ivična traka mora svojom čitavom širinom odvajati košuljicu (pod) od zidova. Ivična traka treba da za oko 2 cm bude viša od nivoa završene betonske košuljice.

3. Postavljanje izolacionih ploča

Počevši iz jednog ugla, redom polagati zvučno-izolacione ploče. Treba ih gusto postavljati jednu uz drugu, kako bi se sprečilo nastajanje tzv. „zvučnih mostova“. Ploče treba međusobno vezivati uz pomoć izmeštenih spajajućih fugni, pri čemu radove na polaganju ploča treba otpočeti naizmenično sa celim, odnosno sa prepolovljenim pločama.

4. Postavljanje razdvojnog sloja

Postavljene izolacione ploče prekriti razdvajajućim slojem (folija). Trake razdvojnog sloja moraju međusobno biti preklopljene u širini od najmanje 10 cm, a na svim spojevima zidova i poda moraju biti postavljene Austrotherm PE ivične trake (minimalne debljine 10 mm).

5. Nanošenje košuljice

Betonska košuljica - estrih se nanosi prema uputstvu proizvođača. Preporučujemo odgovarajuće proizvode firme „Baumit“.

Važna napomena kod sanacija postojećih objekata kod kojih ne postoji betonska košuljica: Izvestan broj objekata izgrađenih u davnoj prošlosti ne poseduje betonsku već tzv. „suvu košuljicu“. Nju najčešće čini drvena šper-ploča debljine 22 mm, izrađena u kombinaciji „pero i žljeb“. U ovom slučaju, kao adekvatnu meru zvučne izolacije od udarne buke, preporučujemo ugradnju ploče Austrotherm EPS® T 650.

Svaka građevinska mera, a to znači i postavljanje zvučne i termičke izolacije u međuspratne ploče, podleže relevantnim građevinskim propisima kojih se treba pridržavati.