Prezentacija na Univerzitetu "UNION"

Naša kompanija je u četvrtak 13.05.2010. održala prezentaciju za studente fakulteta graditeljskog menadžmentana beogradskom Univerzitetu „UNION“. Dobro domaćinstvo od strane tamošnjih profesora i veliki odziv studenata našoj prezentaciji uverava nas da je ovo samo početak jedne saradnje od koje obe strane mogu ubuduće imati velike koristi...

Osnivač ovog fakulteta i predsednik magistarskih i doktorskih studija na njemu je Prof. Dr. Slavko Božilović, veoma uvažen stručnjak u srpskoj građevinskoj branši. Više informacija možete dobiti na sledećem linku: http://gradjevina.fgm.edu.rs/ faculty/sbozilovic/index.htm

Prezentaciju smo održali nakon inicijalnog kontakta kojeg je sa našom kućom ostvario Prof. Dr. Mumen Abuarkub sa fakulteta za graditeljski menadžment Univerziteta „UNION“. Njoj je prisustvovalo preko 70 studenata I i II godine fakulteta. S obzirom da je reč o studentima, prezentaciju smo koncipirali ne samo tako da im prezentujemo profil naše kompanije i njen proizvodni program, već smo se detaljnije pozabavili i pojmom energije, problematikom vezanom za potrebu štednje energije, pojmom i značajem termoizolacionih materijala sa graditeljskog aspekta itd. Građevinskoj fizici smo takođe posvetili vreme i prostor u našoj prezentaciji, s obzirom da proračuni građevinskih fizičara postaju nešto što se naše kompanije itekako tiče, ako se zna da u svakodnevnom poslovanju sve više agitujemo na arhitekte i projektante kao na svoju novu ciljnu grupu. AUSTROTHERM je naime već nekoliko poslednjih godina veoma angažovan u pokušajima da se naši proizvodi nađu u projektnim dokumentacijama objekata koji će se tek ubuduće graditi, pa samim tim i građevinska fizika postaje tema kojom se sve više bavimo. Nismo propustili priliku ni da spomenemo pojmove kao što su niskoenergetske i pasivne kuće, kao i da te pojmove objasnimo kroz detaljne prikaze kako objekti moraju biti termički izolovani da bi potpali u kategoriju niskoenergetskog ili čak pasivnog objekta.

Nakon 75-minutne prezentacije usledila je veoma aktivna diskusija u trajanju od 40-ak minuta. S obzirom na pitanja koja su nam tokom diskusije postavljana od strane slušalaca, zaključili smo da je prezentacija ispraćena ne samo kvantitativno, već i veoma kvalitativno (pažljivo).

Po završetku prezentacije i diskusije svi slušaoci su dobili po jedan komplet našeg informativnog materijala, tj. sve trenutno postojeće prospekte i flajere koje Austrotherm d.o.o. poseduje i štampa u Srbiji. A kako je sve to izgledalo u slici, možete pogledati u priloženim fotografijama.

Foto galerija