Podsticaji za energetsku efikasnost pod okriljem Evropske banke

Krajnji cilj ulaganja u energetsku efikasnost je svesti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati udobnost stanovanja. Rezultat povećane efikasnosti su značajne i dugoročne uštede u finansijskom smislu, a ne treba zanemariti ni pozitivan uticaj na očuvanje životne sredine.

Kako bi podstakla i poboljšala energetsku efikasnost u našem regionu Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) razvila je program za finansiranje zelene ekonomije Zapadnog Balkana (WB GEFF). Ukupan iznos kreditne linije od 85 miliona EUR namenjen je zemljama regiona (Srbija, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora) za ulaganja u okviru stambenog sektora, a finansiranje se odvija putem lokalnih partnerskih banaka.

Kreditiranje je omogućeno fizičkim licima, rezidentima koji žele da ulažu u energetsku efikasnost i/ili proizvodnju energije iz malih obnovljivih izvora. Pored pojedinaca (fizičkih lica) korisnici kredita mogu biti grupe fizičkih lica, stambene zadruge, udruženja vlasnika stanova, pružaoci usluga (kompanije upravnika održavanja stambenih jedinica ili isporučioci energenata) kao i proizvođači ili prodavci prihvatljivih tehnologija.

Tehnološki selektor – GEFF sertifikovani proizvodi na jednom mestu

Kako bi listu proizvoda koji se mogu finansirati u okviru ove kreditne linije učinila lako dostupnom kupcima širom Srbije, EBRD je razvila Tehnološki selektor – on-line katalog unapred odobrenih energetski efikasnih tehnologija. Sve tehnologije/proizvodi na listi su automatski prihvatljive za kreditiranje i zadovoljavaju kriterijume energetskih performansi koje zahteva EU, dok je za implementaciju svake tehnologije ustanovljen maksimalan iznos troška u procentima cene.
Prihvatljive tehnologije sa liste obuhvaćene su u okviru sledećih mera: postavljanje izolacije, zamena prozora i vrata, zastakljivanje, postavljanje bojlera/kotlova, sistema grejanja i solarnih sistema, zatim osvetljenje, ventilacija i klimatizacija. U okviru kreditne linije se može investirati i u energetski efikasnu belu tehniku, ali bez ostvarivanja prava na finansijski podsticaj.
GEFF je podržan sredstvima Evropske unijeRepublike Austrije , Investicionog okvira za Zapadni Balkan i Sekretarijata Energetske zajednice. Uspešno implementirani i verifikovani projekti mogu se kvalifikovati za dobijanje bespovratnog finansijskog podsticaja za ulaganja u visini do:

A. Fizička lica ili grupe fizičkih lica

  • 15% u slučaju da se investira u jednu kategoriju u pojedinačnom stambenom objektu (npr. ako postavite termoizolaciju u vašem stambenom objektu)
  • 20% u slučaju investicije u dve ili više različitih kategorija (npr. ako postavite termoizolaciju i zamenite prozore i vrata u vašem stambenom objektu)

B. Grupe fizičkih lica, stambene zadruge, pružaoci usluga

  • 25% u slučaju da se investira u jednu kategoriju u okviru višeetažnog objekta (npr. ako postavite termoizolaciju u celoj zgradi, ili grupa stanara postavi izolaciju krova)
  • 35% u slučaju investicije u dve ili više različitih kategorija u okviru višeetažnog objekta (npr. ako postavite termoizolaciju i zamenite vrata i prozore u celoj zgradi)

Kao lider na tržištu Srbije u proizvodnji i prodaji termoizolacionih materijala, naša kompanija će aktivno podržati ove mere koristeći svoju izuzetno razgranatu mrežu distributera u čitavoj zemlji. U skladu sa ciljevima Evropske unije da se poveća proboj energetski efikasnih rešenja na Zapadnom Balkanu, naša kompanija kao regionalni izvoznik i prodavac u susednim zemljama, podršku ovom programu već pruža u Makedoniji koja je u aprilu počela sa plasiranjem kredita a uskoro očekujemo početak i u Srbiji i Crnoj Gori.