"Austrotherm International" – 2018. nadmašila i 2017. godinu!

Grupacija „Austrotherm International“, kao i ceo koncern „SIH“ (Schmid Industrie Holding) zabeležili su u prethodnoj 2018. godini rekordnu poslovnu ekspanziju i sjajne poslovne rezultate, čime su nadmašili do sada najbolju 2017. poslovnu godinu.   

Ove godine ranije nego ikada, iz centrale koncerna i naše grupacije u Austriji dobili smo poslovne cifre za prethodnu, 2018. poslovnu godinu. Te cifre govore o daljoj uspešnoj ekspanziji našeg koncerna, a posebno nam je drago da to isto važi i za grupaciju „Austrotherm International“ unutar koncerna, kojoj srpsko preduzeće Austrotherm d.o.o. pripada. Ponosno predstavljamo poslovne cifre koje su obeležile naš prethodni period, shvatajući ih i kao svoju obavezu da ovako nastavimo i ubuduće.

AUSTROTHERM INTERNATIONAL

Promet grupacije u 2018. godini:
359.000.000 € (nekonsolidovano, na dan 31.12.2018.)
(+2 % u odnosu na 2017. godinu – 351.000.000 €)

Broj zaposlenih u grupaciji u 2018. godini:
1.055 ljudi (+ 2 % u odnosu na 2017. godinu – 1.030 ljudi)

Broj proizvodnih lokacija i preduzeća u grupaciji:
22 proizvodne lokacije u 11 evropskih država
(Austrija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Nemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Srbija, Turska)


SCHMID INDUSTRIE HOLDING 

Promet koncerna u 2018. godini:
1.800.000.000 € (nekonsolidovano, na dan 31.12.2017.)
(+7 % u odnosu na 2017. godinu – 1.705.000.000 €)

Broj zaposlenih u koncernu u 2018. godini:
6.160 ljudi (+ 4% u odnosu na 2017. godinu – 5.920 ljudi)

Broj preduzeća u koncernu:
preko 100 preduzeća u 27 država u svetu