Austrotherm EPS T650

Ploča za zvučnu izolaciju od udarne buke.

Podna zvučno-izolaciona ploča od udarne buke, izrađena na bazi ekspandiranog polistirena (stiropor). Ne upija vodu, stabilnog je oblika i poseduje termoizolaciona svojstva sa uvećanom opteretivošću na pritisak.

U građevinskoj fizici se pojam buke raščlanjuje na pojam vazdušne i na pojam udarne buke. Kod vazdušne buke je reč o zvuku koji se prostire kroz vazduh kao, na primer, glasna muzika u susedstvu, zvuci iz elektronskih aparata u komšiluku, dečija galama, buka usled prolazaka vozila ulicom itd. Kod udarne buke je pak reč o zvucima koji nastaju kao posledica mehaničkih udara (po pravilu su to udari po međuspratnoj ploči) kao što je to, na primer, hodanje ljudi, skakanje dece, buka od pada raznih predmeta, pomeranja nameštaja itd.

Naša ploča Austrotherm EPS® T650 nudi odličnu zvučnu izolaciju od udarne buke, a uspešno “odbija” i vazdušnu buku koja u prostor “pristiže” preko međuspratne ploče (preko poda i plafona etaže na kojoj se nalazimo i na kojoj tu buku merimo).

Austrotherm EPS T proizvodi