Termoizolacija štiti klimu

Globalno zagrevanje (zagrevanje Zemljine "kore" i hemisfere) je tema koja sve više zaokuplja štampane i elektronske medije. Porast globalne temperature itekako negativno utiče na klimu, a samim tim i na životnu sredinu. Predviđa se da će globalna temperatura, pri konstantno visokim emitovanjima gasovitih supstanci, do 2100. godine porasti za čitavih 3,5°C! Nalazimo se usred najvećih klimatskih promena u poslednjih 10.000 godina, kao i pred velikim problemima vezanim za "zdravlje" ekoloških sistema. To za posledicu ima pogoršanje životnih uslova ljudske populacije, pa tako nažalost ne možemo isključiti narednih godina i decenija ni velike ekološke katastrofe, ratove i talase izbeglica sa određenih lokaliteta u svetu...Krajnje je vreme da se učini nešto konkretno, da se redukuje emisija štetnih gasova koja ugrožava život na planeti Zemlji. 

Termoizolacija je suparnik emisiji štetnih gasova - sve u korist klime i životne sredine!

U Kyoto-u (Japan) se još u decembru 1997. godine održala treća konferencija sporazumnih država na kojoj je utvrđen tzv. "Kyoto protokol". On obavezuje države potpisnice da se za ukupno 6 emisionih gasova (npr. CO2) ispune utvrđeni ciljevi po pitanju redukcije njihovog emitovanja, i to u četvorogodišnjem periodu, od 2008. do 2012. godine.

U kompaniji Austrotherm se svi artikli, na bazi kako ekspandiranog (EPS) tako i ekstrudiranog polistirena (XPS), proizvode na izrazito "ekološki način". To u našoj kući, kada je EPS (stiropor) u pitanju, važi od samog početka i nastajanja naše grupacije u Evropi (EPS je sam po sebi veoma "zdrav" materijal kojeg čak 98% čine čestice vazduha!), a kada je u pitanju XPS na ovom mestu ćemo napisati da smo još 1999. godine u našu proizvodnu tehnologiju uveli korišćenje CO2 kao pogonskog gasa (umesto freona i ostalih "otrovnijih" gasova koji su unutar EU zabranjeni početkom XXI veka). 

Važan kriterijum za ekološko procenjivanje izolacionih materijala je primarni sadržaj energije (PEI) - neobnavljajuće energije koja se troši u proizvodnom procesu izolacionog materijala. Pri tome se EPS (stiropor) pokazao kao "majstor štednje". Koeficijent "PEI" za jedan m3 "stiropora" za fasadu iznosi 435 kWh, dok npr. za plutu (koja takođe spada u termoizolacione materijale) on iznosi čak 720 kWh! Možda to i nije čudo ako se zna da EPS uglavnom čini vazduh (98%), a samo neznatno polistiren (2%). Zbog izvanrednog balansa energije, naši proizvodi su sa ekološkog stanovišta izuzetno preporučivi.