Podrum

Termička izolacija donje strane ploče iznad podruma

Stanovnici stanova u prizemljima višespratnih objekata, koji istovremeno poseduju i podrumske etaže, sa funkcijama koje dozvoljavaju da to budu nezagrevani prostori, a to u praksi i jeste najčešće slučaj, često se žale na hladne podove svojih stanova.

Pošto ploča iznad negrejanog podruma vrlo često nije termički izolovana, nije ni čudo da na gornjoj površini te ploče vladaju niske temperature. Ta činjenica dovodi do velikih energetskih gubitaka, a ne tako retko i do pojave buđi. Ovaj problem je lako rešiv ukoliko ploču iznad podruma termički izolujete sa donje strane.

Kod armirano-betonskih ploča preporučujemo da sa donje strane lepite, a potom i tiplujete naš proizvod Austrotherm EPS A100. Što se debljine termoizolacionog sloja tiče, ona se određuje u zavisnosti od visine podruma, ali i od visine "šturca" (grede) iznad podrumskih vrata i prozora. Mi vam preporučujemo debljinu od min. 12cm, pri čemu ćete naravno sa uvećanjem debljine postiči još bolji termoizolacioni efekat.

Naravno, nikako ne možete pogrešiti ni ako ugradite još čvršću kategoriju našeg stiropora (Austrotherm EPS A120 ili Austrotherm EPS A150), a pošto te ploče imaju još nešto bolje (niže) koeficijente toplotne provodljivosti nego li Austrotherm EPS A100, one bi dozvolile primenu i za par centimetara tanjih ploča od 12cm, sa postizanjem istovetnog termoizolacionog efekta.