Prodaja proizvoda marke “Murexin” ubuduće preko Austrotherm d.o.o.

Rukovodstvo koncerna „Schmid Industrie Holding“ (SIH) je sredinom januara 2013. donelo stratešku odluku kojom se menja način poslovanja 2 srpske kompanije u sastavu koncerna – Austrotherm d.o.o. i Murexin d.o.o. 

 

Ta strateška odluka obuhvata sledeće konkretne mere:

  • novi generalni direktor Murexin d.o.o. je g-din Dragomir Ilić, dugogodišnji generalni direktor Austrotherm d.o.o, koji će sada objediniti funkcije u obe kompanije
  • prodaja i distribucija proizvoda marke „Murexin“ će se ubuduće u Srbiji (uključujući Kosovo i Metohiju), Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji sprovoditi preko kompanije Austrotherm d.o.o.
  • kompanija Murexin d.o.o. će do kraja januara 2013. napustiti dosadašnje poslovne prostorije u Beogradu
  • kompanija Murexin d.o.o. za sada zadržava svoj skladišteni prostor u Subotištu
  • deo dosadašnjeg personala kompanije Murexin d.o.o. će nastaviti obavljanje svog dosadašnjeg posla, pri čemu će osobe čija je priroda posla vezana za kancelarijski prostor biti stacionirane u prostorijama Austrotherm d.o.o – kancelarija za marketinško-tehničku podršku (Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd; Tel: +381 / 11 / 2369 280, Fax: +381 / 11 / 2369 281)    
  • osobe koje su do kraja 2012. godine bile zaposlene u Murexin d.o.o, a koje će u 2013. godini nastaviti sa obavljanjem svoje dosadašnje delatnosti su:
Siniša Cvetković (Dipl. Ecc.) – rukovodilac nabavke i oprememob. tel. +381 / 64 / 64 17 999
Aleksandar Stojisavljević (Ing.) – produkt menadžermob. tel. +381 / 64 / 11 67 888
Jovan Frank – menadžer prodajemob. tel. +381 / 64 / 64 30 968
Bojan Igić – menadžer prodajemob. tel. +381 / 64 / 64 44 660
Olivera Jevtić (Dipl. Ing.) – finansije i računovodstvomob. tel. +381 / 64 / 64 30 967
Zorica Čugalj Stojanović - sekretarijatmob. tel. +381 / 64 / 48 90 551
Aleksandar Vasić – šef magacina (Subotište)mob. tel. +381 / 64 / 64 12 413
Dejan Petrović – magacioner (Subotište) 
Saša Nikolić – demonstratormob. tel. +381 / 64 / 64 17 998
  • celokupan dosadašnji personal Austrotherm d.o.o. koji se bavi prodajnom delatnošću i koji je prezentovan ovde Austrotherm - kontakt osobe nastavlja i u 2013. godini sa obavljanjem svoje delatnosti, pri čemu će se ubuduće baviti ne samo prodajom proizvoda marke “Austrotherm”, već i onih marke “Murexin”.

 

“Schmid Industrie Holding” (SIH) na ovaj način, usmeravajući prodaju proizvoda marke “Murexin” ka kompaniji Austrotherm d.o.o, objedinjuje dva snažna brenda (“AUSTROTHERM” & “MUREXIN”) i istovremeno omogućava kupcima jedan jedinstveni kontakt (Austrotherm d.o.o.) za široku paletu proizvoda koja sada obuhvata ne samo različite vrste termoizolacionih materijala, već i sve ostale komponente fasadnog termoizolacionog sistema pod imenom “Energy Saving System” (fasadne lepkove, armaturne mrežice, podloge, fasadne maltere i fasadne boje), proizvode za polaganje keramike, parketa i drugih podnih obloga (lepkove, mase za fugovanje i nivelaciju, premaze itd.), kao i mnoštvo proizvoda koji se svrstavaju u oblast “građevinska tehnika”.

Celokupna paleta proizvoda marke „Murexin“ je prezentovana na internet stranici www.murexin.rs.