Sorry, the requested view was not found.

The technical reason is: No template was found. View could not be resolved for action "webPushNotification" in class "Seam\SeamTemplate\Controller\TemplateController".

Austrotherm UNIPLATTE element pregradnog zida

Izrada pregradnih zidova

Austrotherm Uniplatte omogućava jednostavnu gradnju pregradnih zidova, pri čemu se skraćuje vreme izvođenja. Kao pomoćno sredstvo pri montaži koriste se tzv. priključne spojnice koje se šrafe ili ukucavaju ekserima na zid ili pod.

Primena

Postavljanje ploča u ležišta spojnica. Montirana vezujuća spojnica omogućava da se naredna ploča lako spaja sa prethodnom. Staklenom tekstilnom mrežicom “zatvara” se spoj dve ploče. Površina se izravnava špahtl masom.

Karakteristike

Ploča od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) čiji površinski sloj je sa obe strane armiran tekstilno-staklenom mrežicom koja je utisnuta u sloj specijalne malterske smeše.

Pakovanje elemenata pregradnog zida proizvoda Austrotherm UNIPLATTE

EAN-broj vrsta debljina (mm) Dimenzije (mm) broj komada u pakovanju
  zidni element 900 50 2000 x 600 x 2000 x 300 10
  Zidni element 1200 50 2000 x 600 x 2000 x 600 10

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine