Austrotherm KLEMMFIX PLUS

Ploča za izolaciju između krovnih rogova.

Visokokvalitetni "elastični" termoizolacioni materijal od ekspandirane polistirenske pene, obogaćen primesama grafita, namenjen izolaciji kosih krovnih konstrukcija (izolacija prostora između krovnih rogova).

brza i jednostavna obrada i ugradnja

visok stepen elastičnosti materijala

odlične ekološke karakteristike

Primena

Termoizolacija između krovnih rogova, pogodna za primenu bez obzira na rastojanje između krovnih rogova.

Kosi krov - između krovnih rogova

Karakteristike:

 Materijal: EPS 80 (Austrotherm EPS AF PLUS)
 Sadržaj ćelija: vazduh
 Klasifikacija proizvoda prema normi: ÖNORM B 6000
 Obrada ivica: "pero i žljeb'' (na čeonim stranama ploče)
 Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm
 Neto (pokrivna) površina ploče: min. 0,470 m²
 Debljine ploča: od 80mm do 200mm
 Koeficijent toplotne provodljivosti(λ): 0,032 W/mK

Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm KLEMMFIX® PLUS

EAN-brojdebljina [mm]dimenzije [mm]broj ploča u paketum² * u paketum3 ** u paketu
 801000 x 50063,002,82
 1001000 x 50052,502,35
 1201000 x 50042,001,88
 1401000 x 50031,501,41
 1601000 x 50031,501,41
 1801000 x 50031,501,41
 2001000 x 50021,000,94


* Bruto površina
** Neto površina (maksimalno sabijene ploče)

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine