Austrotherm KLEMMFIX

Ploča za izolaciju između krovnih rogova.

Visokokvalitetni "elastični" termoizolacioni materijal od ekspandirane polistirenske pene, namenjen izolaciji kosih krovnih konstrukcija (izolacija prostora između krovnih rogova).

brza i jednostavna obrada i ugradnja

visok stepen elastičnosti materijala

odlične ekološke karakteristike

Primena

Termoizolacija između krovnih rogova, pogodna za primenu bez obzira na rastojanje između krovnih rogova.

Kosi krov - između krovnih rogova

Karakteristike:

Materijal: EPS 80 (Austrotherm EPS AF)
Sadržaj ćelija: vazduh
Klasifikacija proizvoda prema normi: ÖNORM B 6000
Obrada ivica: "pero i žljeb'' (na čeonim stranama ploče)
Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm 
Neto (pokrivna) površina ploče: min. 0,470 m²
Debljine ploča: od 80mm do 200mm
Koeficijent toplotne provodljivosti(λ): 0,040 W/mK

Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm KLEMMFIX®

EAN-broj debljina [mm] dimenzije [mm] broj ploča u paketu m² * u paketu m3 ** u paketu
  80 1000 x 500 6 3,00 2,82
  100 1000 x 500 5 2,50 2,35
  120 1000 x 500 4 2,00 1,88
  140 1000 x 500 3 1,50 1,41
  160 1000 x 500 3 1,50 1,41
  180 1000 x 500 3 1,50 1,41
  200 1000 x 500 2 1,00 0,94


* Bruto površina
** Neto površina (maksimalno sabijene ploče)

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine