Austrotherm KLEMMFIX

Ploča za izolaciju između krovnih rogova.

Visokokvalitetni "elastični" termoizolacioni materijal od ekspandirane polistirenske pene, namenjen izolaciji kosih krovnih konstrukcija (izolacija prostora između krovnih rogova).

brza i jednostavna obrada i ugradnja

visok stepen elastičnosti materijala

odlične ekološke karakteristike

Primena

Termoizolacija između krovnih rogova, pogodna za primenu bez obzira na rastojanje između krovnih rogova.

Kosi krov - između krovnih rogova

Karakteristike:

Materijal: EPS 80 (Austrotherm EPS AF)
Sadržaj ćelija: vazduh
Klasifikacija proizvoda prema normi: ÖNORM B 6000
Obrada ivica: "pero i žljeb'' (na čeonim stranama ploče)
Dimenzije ploče: 1000mm x 500mm 
Neto (pokrivna) površina ploče: min. 0,470 m²
Debljine ploča: od 80mm do 200mm
Koeficijent toplotne provodljivosti(λ): 0,040 W/mK

Pakovanje ploča proizvoda Austrotherm KLEMMFIX®

EAN-brojdebljina [mm]dimenzije [mm]broj ploča u paketum² * u paketum3 ** u paketu
 801000 x 50063,002,82
 1001000 x 50052,502,35
 1201000 x 50042,001,88
 1401000 x 50031,501,41
 1601000 x 50031,501,41
 1801000 x 50031,501,41
 2001000 x 50021,000,94


* Bruto površina
** Neto površina (maksimalno sabijene ploče)

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine