Austrotherm SUPRA

Akrilni, tankoslojni završni malter za izradu fasada i unutrašnju primenu.

Priprema: Podloga mora da bude suva, nesmrznuta, čvrsta, nosiva, bez prašine, prljavštine, ulja, masnoća i nevezanih delova. Pre primene dobro promešati. Naneti u željenoj granulaciji i zaribati gleterom.

Uputstvo: Temperatura vazduha i podloge ne sme biti ispod +5°C. Prvih dana zaštititi od direktnog sunčevog zračenja i kiše. Vreme sušenja: min. 24 časa.

Potrošnja:
Zagrebana struktura: 1,0 mm: ca. 2,3-2,5 kg/m2
Zagrebana struktura: 1,5 mm: ca. 2,7-2,9 kg/m2
Zagrebana struktura: 2,0 mm: ca. 3,2-3,4 kg/m2
Žljebasta struktura: 1,5 mm: ca. 2,4-2,5 kg/m2
Žljebasta struktura: 2,0 mm: ca. 2,7-2,8 kg/m2
Žljebasta struktura: 3,0 mm: ca. 3,3-3,4 kg/m2

Skladištenje: Na suvom i hladnom mestu u zatvorenoj ambalaži 12 meseci. Čuvati od smrzavanja.

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine