Austrotherm WHITE

Austrotherm WHITE je unutrašnja disperziona boja, pogodna za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih i plafonskih površina.

Odlikuju je dobra paropropusnost, elastičnost, tvrdoća, kao i velika pokrivna moć. 

Sastav: Aditivi, titan dioksid, karbonatni punioci, disperzija polimera, voda, konverzansi.
Osobine: Bela, bez emisije, može se razrediti vodom, dobra pokrivnost, suši se bez mirisa, jednostavna obrada.
Upotreba: Koristi se za sve uobičajene površine zidova i plafona u zatvorenim prostorima – na malterisanim ili betonskim površinama, na gips-kartonskim ili gips-vlaknastim pločama itd. Ne nanositi na vlažne ili prljave podloge, kao ni na površine prekrivene plesnima.
Tehnički podaci: Klasa mokre abrazije: klasa 5 (EN 13300); Klasa pokrivnosti: klasa 2 kod 5 m²/l; Stepen sjaja: mat (EN 13 300);
Gustina: 1,70 kg/l (DIN 53217); Potrošnja: 0,2 l /m² / za dva premaza; Maksimalna pokrivnost: ca. 75 m² / kanta od 25kg (15l); Boja: bela.
Skladištenje: 12 meseci u zatvorenoj ambalaži, na hladnom mestu, zaštićenom od smrzavanja.
Kontrola kvaliteta: Vlastiti nadzor proizvođača, putem sopstvenih radnih laboratorija.
Oblik isporuke: Kanta 25 kg (15 l), 1 paleta = 24 kante = 600 kg;      Kanta 8 kg (5 l), 1 paleta = 60 kanti = 480 kg
Podloga: Mora biti čvrsta, čista, suva i nosiva, bez plesni, sloja sintera i sredstva za odvajanje. Plastika i drvo nisu pogodni. Proveriti nosivost postojećih premaza, ukloniti sve labave i slabo prijanjajuće delove. Ako se postavlja direktno na beton, predvideti zaglađivanje (na primer “BetonSpachtel”, proizvod sestrinske kuće Baumit d.o.o.).
Nijansiranje: Moguće ograničeno, disperzijskim bojama punog tona ili pastama za nijansiranje. Napomena: preko pasta za pigmentiranje u proizvod se unose male količine rastvarača. Preporučljivo nijansiranje samo pastelnih tonova.
Obrada: Nanošenje četkom ili valjkom. Sušenje pre nanošenja novog premaza min. 8 časova, a kod nižih temperatura i duže.
Opšte napomene: Temperatura vazduha, materijala i podloge za vreme obrade i vezivanja mora biti uvek preko +5°C.

Privatna lica i izvođači radova


Pronađi distributera

Trgovci građevinskim materijalima


Kontakt za porudžbine